Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Äntligen staket

17 juli 2015 (11:24) | Linnéa, självmord | av: Ludmilla

Antalet personer som tar sitt liv genom att ställa sig framför tåget i och med att ungdomars självmord ökar.

stängsel

stängsel2

Linnéa ställde sig på spåret utanför Uppsala den 30 maj 2008. Inte förrän nu strax före sommaren 2015 satte man upp staket. Jag är tacksam för det, men det ska inte behöva dröja 7 år och åtskilliga självmord innan det sker.

Man vet att tillgängligheten till medel är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra att någon tar sitt liv!

I dagens p1 morgon berättar Suicide Zeros kassör Eva Wedberg och ledamoten Britta Alin Åkerman om vad det är som gör att man ställer sig framför tåget och hur det kan förhindras. Lyssna på dem här…

Anhörigorganisationen SPES har i ett samarbete med SL tagit fram checklistor där personalen fått lära sig vad för beteende man ska uppmärksamma hos folk som har tänkt att ta sitt liv, för ofta kan man se något innan. Men inte alltid tyvärr. Var och en kan dock vara uppmärksam på om någon person beter sig annorlunda på perrongen. Verkar någon må dåligt så fråga! Det kan faktiskt vara skillnaden mellan liv och död eftersom man just då kan känna sig som ensammast i världen och att ingen ändå skulle märka om man försvann. Lyssna mer här…

Jag har även tidigare skrivit om Helena Rådbo och hennes avhandling där hon beskriver olika sätt att minska självmorden vid spåren. Det handlar om allt från övervakningskameror, rörelsedetektorer, lampor som tänds och alarm som låter. I tunnelbanor kan man dessutom sätta upp en glasvägg mellan perrongen och tåget med dörrar som öppnar sig när det står ett tåg på perrongen.

Inom Suicide Zero är vi angelägna om att man verkligen gör vad man kan för att sätta upp hinder där det går. Man vet ju var ”hot spots” runt om i landet är. Den kunskapen har polisen och blåljuspersonal i stort. Men det är inte officiellt tyvärr.

kommentarer: 2

Trötta ansikten påverkar omgivningen

3 juli 2015 (17:06) | allmänt | av: Ludmilla

Det är tisdag kväll. Jobbet drar ut på tiden och innan du vet ordet av är det mitt i natten. Du vet att du borde sova men ska bara fixa det där sista på presentationen först. På väg till mötet nästa dag stannar du upp och ser dig
själv i spegeln. Hur ser du ut egentligen? Kommer dina kollegor och vänner kunna se på dig hur lite du har sovit? Kommer de att utvärdera dig negativt på grund av det?

Denna avhandling består av fyra studier som söker svara på frågan om hur andra personer uppfattar någon som inte har sovit ordentligt. I ett första steg har fotografier tagits på 48 personers ansikten efter åtta timmars sömn och
efter olika grad av sömnbrist. Ansiktena på fotografierna har sedan utvärderats av 288 bedömare gällande attraktivitet, hälsa, trötthet, sömnighet, sällskaplighet, pålitlighet, anställningsbarhet och ledarskapsförmåga.

Dessa utvärderingar visade att när man inte har sovit uppfattas man som lite mindre attraktiv, mindre frisk, mindre pigg, mindre pålitlig, mindre anställningsbar och som en sämre ledare jämfört med när man har fått tillräckligt med sömn. Dessutom var bedömarna lite mindre intresserade av att umgås med någon som inte hade sovit. Att se trött ut var också starkt kopplat till mer negativa utvärderingar på samtliga av dessa frågor. Vidare visades att sömndepriverade personer uppfattas ha mer röda och svullna ögon med mörka ringar och hängande ögonlock, samt blekare hud och mer rynkor. De såg även lite ledsnare ut än när de hade sovit.

Efter en natts sömnbrist eller ett par nätter med minskad sömn ökar alltså risken för att bli uppfattad bland annat som mindre frisk och som en sämre ledare. Andra vill dessutom mindre gärna umgås med någon som inte har sovit jämfört med när samma person är utvilad. Detta gäller speciellt om man, efter att inte ha sovit, ser väldigt trött ut. De sociala aspekterna av sömnbrist har inte studerats i särskilt stor utsträckning tidigare, men dessa studier visar på betydelsen av att kombinera forskning inom sömn och socialpsykologi. De bidrar också med ännu en anledning att prioritera sin sömn, utöver de redan etablerade kognitiva, immunologiska och metabola sådana.

Läs hela avhandlingen här: T H E F A C E O F S L E E P L O S S, Tina Sundelin

kommentarer: 4

Stora samhällsvinster att motverka psykisk ohälsa

30 juni 2015 (14:08) | psykiatri, självmord, sjukvård, skolan | av: Ludmilla

Att växa upp med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom ger allvarliga konsekvenser för barns hälsa, skolgång och arbetsliv. En ny forskarrapport visar även att det finns stora samhällsvinster att göra, 35 miljarder årligen, om ohälsan i gruppen kan sänkas till samma nivå som i övriga befolkningen.

På uppdrag av Socialstyrelsen har forskare följt utvecklingen i livet för totalt över en halv miljon barn upp i dryga 30-årsåldern. Omkring åtta procent hade en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk sjukdom. Registerstudien visade att dessa barn mer sällan fullföljde skolan och att de i vuxen ålder i högre utsträckning riskerade att bli beroende av försörjningsstöd. De löpte även betydligt högre risker att utveckla eget missbruk eller psykisk ohälsa samt att dö i förtid.

– Vi känner väl till de svårigheter som en uppväxt med missbruk och psykisk sjukdom kan ge. Nu får vi också ett samhällsekonomiskt perspektiv som beskriver omfattningen av dessa problem, säger Socialstyrelsens utredare Merike Hansson.

Långsiktiga samhällsvinster

Inom ramen för samma regeringsuppdrag presenteras i dagen hälsoekonomisk studie från Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA. Utifrån beräkningarna uppskattas att denna grupp barn, de åtta procent som växt upp med allvarligt missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom i familjen, i vuxen ålder står för omkring en fjärdedel av samhällets årliga kostnader för psykisk sjukdom och missbruk av alkohol och narkotika.

Totalt rör det sig om 52 miljarder kronor. Delar man upp siffran står psykisk sjukdom för 29, alkoholmissbruk för 15 och narkotikamissbruk för 8 miljarder årligen. Merparten utgörs av indirekta kostnader i form av produktionsbortfall vid sjukskrivning, förtidspensionering och förtidig död.

– Hela 35 miljarder kan enligt forskarna härledas till denna relativt lilla grupps överrepresentation av psykisk sjukdom och missbruk. Förutom nödvändigheten att värna om enskilda barns och ungas hälsa och framtid finns också stora samhällsvinster att göra, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid NKA, Linnéuniversitetet.

Förebyggande insatser

Barn och unga som växer upp i familjer med psykisk sjukdom och missbruk har rätt till information, råd och stöd. Det behövs ett ökat familjeperspektiv och bättre samordning inom socialtjänsten samt med hälso- och sjukvårdens insatser. Skolan har stor betydelse som skyddsfaktor.

Vid Socialstyrelsens seminarium En barndom med missbruk och psykisk ohälsa i familjen – hur gör vi skillnad? som hålls i Almedalen i dag diskuterar forskare, beslutsfattare och berörda vilka förebyggande insatser som är mest effektiva för att bryta mönster och minska riskerna för att barn och unga utvecklar egen psykisk ohälsa eller missbruk.

– Vi vet i dag mycket om vilka konsekvenser det får för barn och unga att växa upp med en förälder med missbruk eller psykisk sjukdom. Nu sprider vi den kunskapen och välkomnar fler att delta i samtalet om hur samhället bäst förebygger risker och hur vi ger nästa generation ett bättre stöd, säger Merike Hansson.

Läs mer…

kommentarer: 2

”Sekundär drunkning”

24 juni 2015 (15:57) | sjukvård | av: Ludmilla

Det har cirkulerat en berättelse på nätet om ett barn som dött efter att det badat utan att man uppfattat att det hänt något i vattnet. Detta har oroat många föräldrar och därför tänkte bringa lite klarhet i detta.

Sedan 2003 har man inte flera olika drunkningsbegrepp utan endast termen drunkning som innebär att man efter att ha fått in vatten i andningsvägarna får andningssvårigheter. Drunkning heter det oavsett om man dött eller inte.

Det som oroar föräldrar är att barnet plötsligt ska dö efter att det varit i vattnet tidigare på dagen eller dagen innan. Berättelsen om pojken i USA framställs som att han i stort sett var opåverkad innan han dog. Riktigt så är det inte.

Först och främst måste det till ett drunkningstillbud dvs att barnet ofrivilligt varit under vattnet och börjar andas in vatten. Detta märks ju alltid tydligt. Föräldrar ska dessutom alltid övervaka sitt barn i vattnet oavsett hur vattenvant det är.

Efter drunkningstillbudet ska man ge akt på följande tecken:
-andningssvårigheter. När man fått in vatten i lungorna sker en reaktion som ger en svullnad, så förutom det eventuella vattnet som är kvar får man ett ökat avstånd mellan luftvägar och lungblåsorna som ska ta upp syre.
-extrem trötthet och medvetandesänkning. Om barnet är extremt trött efter badet är kanske inte så konstigt i sig men om det inte svarar på kontakt på ett normalt sett ska man reagera.

Sammanfattningsvis:
1. drunkningstillbud där barnet andats in vatten
2. andningssvårigheter
3. medvetandesänkning/extrem trötthet

Då ska man söka sjukvård skyndsamt.

Varje sommar drunknar ca 10 barn. Med enkla medel kan drunkning förhindras!

Sakrare3AI2

1. Övervaka barnet ständigt. Lär barnet att simma så snabbt som möjligt.
2. Skydda vatten t ex pooler med staket och bärande täcke.
3. Lär dig hjärtlungräddning så att du kan agera om olyckan är framme.

kommentar: 1

Överföring av självmordsbenägenhet mellan generationer

22 juni 2015 (10:51) | självmord | av: Ludmilla

David Brent har tillsammans med amerikanska kollegor studerat sannolikheten för och på vilket sätt självmordsförsök hos föräldrarna överförs till barnen i en prospektiv studie, som genomfördes mellan åren 2005-2012. Materialet bestod av 334 föräldrar med psykisk sjukdom och deras 701 barn.191 (57,2 %) av föräldrarna hade gjort självmordsförsök. Barnen var mellan 17-18 år (SD=8; range 10-50 år) när studien startade. Barnens psykiska hälsa bedömdes varje år under i genomsnitt 5,6 år genom kliniska intervjuer och självskattningar. 44 (6,7 %) av de 701 barnen hade gjort minst ett självmordsförsök innan studien startade, och 29 (4,1 %) gjorde självmordsförsök under själva studien, varav 19 (65,5 %) för första gången. Döttrar och söner från förälder som gjort självmordsförsök hade en nästan 5 gånger ökad risk för självmordsförsök, Odds Ratio (OR) var 4.9 ( 95 % CI= 1,56-12,9, p=0.005). Den höga risken kvarstod även efter kontroll för andra variabler hos barnen exempelvis tidigare historia av psykisk sjukdom (OR 4,2), tidigare historia med självmordsförsök (OR 5,69) och depression i anslutning till självmordsförsök (OR 11,32). Impulsiv aggressivitet hos barnen ökade risken för depression vilket i sin tur ledde fram till ökad risk för självmordsförsök.

Barn med en familjehistoria av självmordsförsök utgör en högriskgrupp. Interventioner med särskild målsättning att ingripa mot impulsiv aggression och depression skulle kunna minska den familjära överföringen av självmordsbeteende, föreslår författarna.

Läs mer här…

Skriv en kommentar:

Grattis på 22-årsdagen Linnéa!

7 juni 2015 (16:59) | Linnéa, självmord, sorg&saknad | av: Ludmilla

Idag skulle Linnéa ha fyllt 22 år. Undrar hur hon skulle leva sitt liv..? Skulle hon bo hemma fortfarande? Eller skulle hon studera utomlands? Skulle hon ha haft någon pojkvän?

Hon blev bara 14 år. När jag tänker på hur hon var så kändes hon så mycket äldre. Hon hade så mycket klokhet. Så mycket godhet. Och så mycket krav på sig själv att vara duktig. Och att klara sig själv. Så mycket att det var svårt för henne att hon inte blev bättre. För svårt.

Linnéas förvirrade tankar den sista tiden

Linnéas förvirrade tankar den sista tiden

Men en sak vet jag och det är att hon hade kommit ur det tillståndet hon var i. När jag möter mina patienter som är deprimerade säger jag: ”Du har kommit rätt! Jag kommer att kunna hjälpa dig. Jag förstår att det inte känns så nu, för det är en del av sjukdomen – att man inte tror det. Men jag lovar att du kommer att komma vidare. Du är inte ett hopplöst fall.” Det kan tyckas kaxigt, men jag vet att det är sant. Depression är en botbar sjukdom. Jag önskar att man haft den inställningen till Linnéa på BUP. Att hon hade fått känna att det fanns hopp och att det fanns en väg ut.

Häromdagen var jag vid tågspåret. Det var ett tag sedan sist. Jag blev väldigt positivt överraskad, för just nu sätter man upp höga staket runt spåret! 7 år senare alltså! Det är ett antal personer som har tagit sina liv på samma plats efter Linnéa utan att man gjort något. Tack Banverket/Uppsala kommun! Bättre sent än aldrig…

Tågspåret maj 2015 med staket!

Tågspåret maj 2015 med staket!

kommentarer: 2

Mobil teaterpjäs om självmordsförsök

2 juni 2015 (12:47) | att hjälpa andra, självmord | av: Ludmilla

Skådespelaren, konstnären och IT-entreprenören Rebecka Pershagen har i samarbete med Suicide Zero tagit fram en mobil teaterpjäs om självmordsförsök. Pjäserna lyssnar du på i din smart phone på olika platser i Stockholm.

– Jag har alltid arbetat självbiografiskt. Men att tillsammans med Suicide Zero göra en pjäs om självmordsförsök kändes nervöst. Kan jag däremot hjälpa någon genom mina upplevelser så känns det helt rätt. Suicide Zero gör ett fantastiskt arbete och jag är stolt över att kunna bidra till deras verksamhet, säger konstnären och IT-entreprenören Rebecka Pershagen.

Titeln ”Före/Efter” syftar på att historierna skildrar tankarna innan och efter självmordsförsök. Historierna utspelas i Rålambshovsparken, på Skeppsbron och vid Odenplan i Stockholm. De kan höras i appen Tempus Fugit och det krävs att du befinner dig på de olika platserna för att lyssna.

– Personerna i pjäserna kan vara vem som helst som passerar i området. När man är deprimerad tror man lätt att man är ensam men jag vill visa att det finns många som upplevt liknande händelser. Och som antagligen passerar dig utan att du vet om det, säger Rebecka Pershagen.

Att dela med sig av självmordstankar är fortfarande är tabu. Samtidigt visar forskningen att den psykiska ohälsan ökar dramatiskt och att självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15 – 44. – Det är jätteviktigt att vi på olika sätt lyfter problematiken kring självmord, och inte minst att vi visar på att suicidala inte är ensamma. Det finns hopp och hjälp men vi måste alla bli bättre på att visa att vi vill lyssna och att vi finns kvar när någon som mår dåligt berättar om hur hen mår, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero.

År 2008 tog Rebecka Pershagens vän sitt liv när han var 24 år. Dödsbudet kom som en chock. Som många andra dolde han hur han mådde.

– Min audiowalk tillägnar jag honom, säger Rebecka Pershagen.

Så här gör du för att lyssna

1) Ladda ner appen Tempus Fugit (App Store / Google Play)

2) Slå på Platstjänster i din telefon (t.ex. för iPhone: Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster)

3) Klicka på pjäsen ”Före / Efter”, och se i den bifogade kartan var historierna är utplacerade.

4) Bege dig till platsen för att lyssna.

Rebecka Pershagen är konstnär och IT-entreprenör. Efter examen från musikalutbildningen vid Teaterhögskolan i Göteborg har hon varvat anställningar som skådespelare och musikalartist i Sverige och Norge med att skapa och spela egna verk. Hennes första bok, diktsamlingen Vesper, utkom 2013, och hon har bl.a. tilldelats AUDIENCE CHOICE AWARD vid Stockholm Fringe Festival 2014 för sitt performanceverk The First and Last Dance. Hon är skapare och konstnärlig ledare för appen Tempus Fugit, som tilldelades Stockholms Stads Innovationsstipendium 2014. Se även www.tempus-fugit.se

 

Kontakt

Rebecka Pershagen: 0735 308688

Alfred Skogberg: 070 746 29 96

Skriv en kommentar:

7 år idag.

30 maj 2015 (20:50) | allmänt | av: Ludmilla

IMG_1521.JPG

Idag är det 7 år sedan Linnea tog sitt liv. Hon var 14 år. Linnea hade uttryckt att hon inte ville leva tills hon blev 15 år. Ändå då fick hon permission 8 dagar innan.

Sedan Linnea dog har man lärt sig mycket mer. Idag vet man så mycket mer om hur man ska prata om självmord. Så mycket som hänt sedan 2008 vad gäller Suicidprevention. Det är otroligt mycket som hänt. Det är väldigt bra. Jag är väldigt tacksam för det.

Det är idag så uppenbart vilka brister det var då i vården och hanterandet av en suicidal ungdom som tydligt sa att hon skulle ta sitt liv. Idag vet man också mycket mer om encephaliter (hjärninflammationer) som kan ge självmordstankar från en dag till en annan.

Linnéa, du levde några år för tidigt för din tid…

Idag är det 7 år sedan Linnéa dog. Den 30 maj är en tung dag. Man tänker igenom allt som hände. Det är riktigt jobbigt. Men det är inte alls så jobbigt som det har varit. Det är 7 hela år sedan. Och även om det är väldigt kort tid för att vara utan sitt barn så är det mycket som hänt sedan dess.

Jag är väldigt tacksam för alla meddelanden på Facebook och sms idag. Tack för alla som tänkt på oss.

Hur ser mitt liv ut idag?

Kroppsligt så mår jag bra. Min cancer är borta och jag räknar inte med att den ska komma tillbaka.

Jobbmässigt har jag en dag i veckan på Suicide Zero, ca 10 patienter i veckan i egen regi, och resten av tiden ägnar jag till Linneas simskola och Linneashopen.se.

Min dotter Emelie är 28 år. Hon har två barn 4 och 1 år. Jonas är 17 år och Oscar 15 år. Sophie är redan 5,5 år.

Utåt sett är jag ”lyckad” och har allt man kan tänka sig.

Precis som Linnea. Och så är det säkert ofta.

kommentarer: 8

Hur pratar man med barn om döden?

29 maj 2015 (11:08) | barn, död, döden, Linnéa, självmord, sorg&saknad | av: Ludmilla

Jonas och Oscar vid sin storasysters kista

Jonas (10) och Oscar (8) vid sin storasysters kista. Jonas håller Linnéas hand.

Vi har en önskan om att skydda våra barn från allt ont och vill inte utsätta dem för tunga och ångestladdade situationer om det inte behövs. Döden och sorgen är något som vi alla tycker är tungt att hantera. När vi själva känner oss osäkra är det ännu svårare att förhålla oss till det gentemot våra barn. Många är berättelserna från barn som blivit uteslutna från sorgeprocessen genom att man inte har pratat om vad som hänt och inte tillåtit barnen vara med på begravningen och andra ritualer. Det är ofta med stor sorg och bitterhet som de återkommer till detta som vuxna.

Tala högt om självmord och skäms inte
Självmord är en typ av dödsfall och en sorg som är ännu svårare att förhålla sig till. Självmord har fortfarande en tabustämpel. Skam. Och skuld. Skuldkänslorna är ständigt närvarande vid självmord. Vad kunde jag ha sagt eller gjort för att förhindra detta fruktansvärda? Om jag bara hade… Varför???

Traditionen har varit att man inte pratar högt om att någon tagit sitt liv. Särskilt inte med barn. Mattias Sunneborn berättar om hur han från sin pappas självmord vid 15 års ålder sagt att pappan dog i hjärtinfarkt, för att han skämdes. I familjen pratade man inte heller om att pappan tagit sitt liv. Det är först nu vid vuxen ålder som han säger som det är.

Var öppen med hur naturligt det är att må dåligt psykiskt. Vi har alla kriser emellanåt. Somliga av oss är mer sårbara än andra. Men självmord är inte lösningen. Att man mår psykiskt dåligt är inte en svaghet, ett nederlag. Våga stå för det utan att skämmas!

Säg som det är
Det viktigaste är att säga som det är. Var alltid öppen vad gäller döden. Använd de rätta orden. Skriv inte om det hela som att personen ”gått bort”, ”är på en lång resa” eller liknande. Han eller hon har dött och kommer inte tillbaka. Om mamma eller pappa eller någon annan närstående tagit sitt liv så är det just det man behöver säga.

”Jag måste berätta något väldigt jobbigt för dig. Mamma är död. Mamma har tagit sitt liv. Hon orkade inte leva längre.”

Helst ska man ha berättat att personen mått dåligt redan innan, om detta var känt. Vi måste prata om psykisk ohälsa med barn också.

”Mamma hade en depression. Depression är en sjukdom, en tankesjukdom. När man har den sjukdomen tänker man väldigt negativa tankar om sig själv och livet. Det känns som att det aldrig kommer att bli någon skillnad. Det känns hopplöst. Ibland lyssnar man på de här tankarna så mycket att man vill ta sitt liv. Man tror att man gör alla andra en tjänst genom att försvinna. Då kan det hända att man tar sitt liv. Men jag vill att du ska veta att även när det känns så där hopplöst, så blir det alltid bättre. Man kan fåhjälp att komma ur de mörka tankarna om man berättar om dem. Om du någon gång känner en sådan hopplöshet så måste du lova mig att aldrig ta ditt liv. Lova mig att du kommer till mig och berättar då!”

Var alltid öppen med dödsorsaken. Vi kan lära oss av det. Gäller det självmord, berätta det. Det är sexgånger vanligare med självmord än dödsolyckor i trafiken, så vi måste kunna berätta att det är självmord! Säg att personen varit sjuk och att den tagit sitt liv. Att det aldrig är en lösning. Att det alltid finns hjälp. Att det är viktigt att man berättar om det känns som att man inte vill leva längre.

Hur mycket ska man berätta?
Man ska vara försiktig med att berätta mer detaljer om hur och var personen tagit sitt liv om inte barnet frågar efter det. Berätta i stora drag från början och säg tydligt att barnet får fråga om saker det undrar över. Följ gärna upp med jämna mellanrum och fråga om barnet har några frågor eller om hur tankarna kring det inträffade har gått. Om barnet kommer med följdfrågor, besvara dem så ärligt du kan.

-Är det något du undrar över om hur mamma dog?

-Gjorde det ont på henne?

-Nej, det gick så fort så hon hann inte känna något.

-Var är mamma nu?

-Just nu är hon på ”rättsmedicin”. De ska göra en obduktion. Det är en undersökning av kroppen som berättar om precis vad hon dog av.

-Får jag se henne?

-Ja, det kommer du att få göra om ett par dagar. Då går vi tillsammans till henne.

Säg inte mer än vad som behövs men var öppen med att det går bra att ställa frågor, och svara ärligt. Verkligheten är bättre än omskrivningar och lögner. För en del barn är det viktigaste att de får veta hur det faktiskt var och det är en kränkning att man inte får veta sanningen. Många vittnar om att de vetat om det hela tiden men att de förstått att man inte kan prata om att det varit självmord. Och därför har de lärt sig att man ska hålla tyst om det.

Låt barnet vara delaktigt
Låt barnet vara med och säga adjö till den som dött. Kanske vill barnet skriva ett brev eller rita en teckning som kan läggas med i kistan. Uppmuntra barnet att hålla i handen eller ge personen en kram. Men tvinga inte. Förbered barnet noga innan ni ser den som dött. Gå in själv först så att dina egna reaktioner får komma som de vill. Berätta sen hur det kommer att se ut i rummet. Hur den döde ser ut och vad den har på sig. Att en död människa är kall och lite blek. Att det inte är farligt och att den döde inte kan börja leva igen. Ha inställningen att det är självklart att barnet ska vara delaktig i de ritualer vi har, men på sina villkor. Kanske vill det inte se ansiktet om det är mycket skadat eller så vågar det inte ta i personen. Respektera det. Prata igenom detta innan.

-Inne i det där rummet ligger mamma. Hon ligger i en vit kista. Hon ligger på rygg. Hon har sin blå blus påsig och ett lakan ligger upp till bröstkorgen. Hennes armar ligger ovanpå magen. Det finns stora tända ljus på båda sidor om kistan. Mammas kropp kan kännas kall när man tar i den. Man får gärna ta på henne och krama henne. Hon kan se lite annorlunda ut nu än när du såg henne sist, men det är din mamma.

Det finns andra situationer som också barnet kan vara delaktig i. Det kan vara minnesstunder, kremation, urnsättning, begravning, val av gravsten, val av blommor m.m. Även om du själv är väldigt ledsen vid dessa tillfällen kan barnet vara med. Det är inte farligt att visa att du är ledsen. Man blir ledsen när någon dör och det är naturligt. Det är viktigt att barnet får se det. Samtidigt är det viktigt att du förmedlar att du är glad och tacksam över att barnet finns. Att det är väldigt värdefullt.

Fånga upp existentiella funderingar
Barn och ungdomar funderar mycket om liv och död i perioder. Här är det bra att fånga upp tankar om den närståendes självmord om och om igen. Allteftersom barnet växer och mognar kommer det att se på det som hänt på olika sätt. Fråga gärna om vad barnet tänker om vad som händer efter döden.

Förhindra självmord
Vi vet att närstående till personer som tagit sitt liv löper en ökad risk för att själva dö i självmord.

En viktig faktor för att inte ligga i riskzonen för självmord är att lära sig effektiv problemlösning. Vid självmord är upplevelsen att det inte finnas någon annan lösning än att ta sitt liv. De personer som har förmågan att hitta nya lösningar, trots att det dyker upp nya problem, tar inte sina liv. Berätta gärna om olika situationer som du själv har varit med om och som du är med om – och hur du har löst problem. Hjälp barnet att själv hitta olika alternativ i uppkomna vardagssituationer.

Det är viktigt att regelbundet återkomma till barnet om det som har hänt och vilka tankar barnet bär med sig. Inte tvinga på dem samtal men visa dig öppen för att det går att prata om och att det är ok att bli ledsen. Viktigt också att förmedla att självmord inte är en lösning och att det får enorma konsekvenser för omgivningen. Att det inte är ett alternativ när det känns mörkt utan att man måste söka hjälp.

Ludmilla Rosengren, Ordförande Suicide Zero

(Jag har skrivit om detta ett antal gånger på bloggen. Sök på ”barn och döden” för olika exempel om hur man kan prata med barn om död och självmord.)

Ditt stöd är viktigt!
Suicide Zero arbetar för att ingen ska ta sitt liv. För vårt långsiktiga arbete är vi beroende av privatpersoners stöd. Kan du bidra ekonomiskt till vårt arbete så hjälper du oss att rädda liv. Tack på förhand! Stöd Suicide Zero!

Skriv en kommentar:

Gör din egen solvarnare

17 maj 2015 (18:24) | allmänt | av: Ludmilla

Var rädd om din hud. Den kommande veckan är det Euromelanoma days. Då kan man kontrollera sina hudförändringar utan remiss på t ex Kungsholmens Hudklinik. Klicka här för att komma till bokningssidan…

Nedan ett smart sätt att se hur stark solen är. Stick ned en pinne i sanden. Rita en cirkel runt pinnen där radien är lika lång som pinnen är hög (lägg ned pinnen för att markera). Om pinnens skugga faller inom den ritade cirkeln är solen stark och var noga med att skydda dig.

bygg din egen solvarnare

Skriv en kommentar: