Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

MIND behöver fler volontärer

28 januari 2015 (11:30) | att hjälpa andra, självmord | av: Ludmilla

mind

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind ska under 2015-2016 starta en suicidpreventiv stödlinje som är öppen dygnet runt. Idag finns det ingen sådan stödlinje i Sverige, vilket är en stor brist eftersom antalet självmord ökar. Vi söker nu volontärer till stödlinjen.

Den nya stödlinjen är en vidareutveckling av Minds uppskattade webbtjänst Självmordsupplysningen. Stödlinjen kommer att erbjuda stöd både via chatt och telefon.

Vi söker därför volontärer som kan bemanna chatt och telefon under olika pass hela dygnet 2 gånger per månad. Personlig lämplighet är avgörande och förtrogenhet med kommunikation på nätet en förutsättning. Det är en fördel om du har kunskap om och utbildning i psykisk hälsa. Du får 3 dagars utbildning och löpande handledning och stöd. Verksamheten genomförs främst vid vårt kontor i Stockholm.

Vi erbjuder en möjlighet att göra en mycket uppskattad medmänsklig insats, under trevliga och utvecklande former. Läs mer och anmäl dig här.

Känner du någon som skulle vara intresserad av att bli volontär?
Tipsa dem gärna om möjligheten!
Välkommen!

Marie-Louise Söderberg
Verksamhetschef

Skriv en kommentar:

Teatertips: I morgon ska du bestiga Mount Everest

19 januari 2015 (19:36) | psykiatri, självmord | av: Ludmilla

Vi heter Hanna Jokela och Marielle Gröndahl och tillsammans med vår regissör Theresia Holmstedt-Jensen har vi startat en teaterförening. Därefter har vi skrivit ett manus -föreställningen ”Imorgon ska du bestiga Mount Everest”. Vi har spelat den runt om i Sverige och även på Åland och publiken har  främst bestått vårdpersonal och personer som kommer i kontakt med psykisk ohälsa. De som sett pjäsen menar att den ökar kunskapen och förståelsen kring sjukdomar av detta slag.

Syfte och bakgrund

Vårt syfte är att bryta tystnaden kring, och öka kunskapen om psykisk ohälsa. Pjäsen är informativ, med inriktning mot diagnosen Borderline personlighetsstörning. Den  är till stor del baserad på våra egna erfarenheter av hur det kan vara att leva med diagnos. På 45 minuter beskriver vi en inre själslig resa mellan himmel och helvete, genom teater, sång och dans.

Tv & Radiointervju på Åland: http://www.radiotv.ax/aland-idag/om-psykisk-ohalsa

Skriv en kommentar:

Sophies fråga

11 januari 2015 (8:36) | acceptans, död, Linnéa, självmord | av: Ludmilla

Före jul kom frågan som jag hade väntat på. Men jag trodde kanske att den skulle komma om 10 år eller så.

Jag har bävat för den.

Hur ska man kunna svara på en sådan fråga? Ja egentligen var det inte en fråga. Men inom mig så blir det en fråga. Frågan om hur man skulle välja mellan Linnéa och Sophie.

De tillhör ju olika liv.

Olika verkligheter.

Vi hade inte skaffat fler barn om inte Linnéa hade tagit sitt liv. Sophie finns för att Linnéa är död.

Sophie konstaterade:

-Mamma. Om inte Linnéa hade dött så hade inte jag funnits.

Jag stelnade till. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen.

-Hur tänker du nu? Varför tänker du så?

-Jo, ni har sagt att Linnéa mest av allt önskade sig en lillasyster och att ni inte kunde ge henne det för att ni inte skulle ha fler barn.

-Ja, så är det. Men nu finns du. Och det är jag så lycklig för!

Kanske kommer följdfrågan i framtiden. Den som inte går att svara på. (-Hade du hellre önskat att Linnéa hade funnits och jag inte?)

Den frågan går inte att svara på.

Jag kan inte välja mellan mina döttrar.

Sophie finns.

Linnéa finns inte.

kommentarer: 5

Nedstämd eller orolig? 15 – 18 år?

9 december 2014 (15:38) | att hjälpa andra, KBT, tonåringar | av: Ludmilla

  • Ungefär var tredje ungdom har idag symtom av depression och ångest men det är få som söker eller kan få hjälp.
  • KBT är en effektiv psykologisk behandlingsmetod för depression och ångest.
  • Studien genomförs av forskningsgruppen för Internet, hälsa och klinisk psykologi vid Linköpings Universitet och utvärderar om nätbaserad KBT är effektivt och kan göra det lättare för unga att få behandling.

En forskningsstudie från Linköpings Universitet erbjuder unga kostnadsfri psykologisk behandling. Vi riktar oss till unga 15-18 år som är nedstämda och oroliga. Behandlingen består av nätbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) som inkluderar sessioner med psykolog via chatt och video. Man anmäler sig nu i december-januari på www.deastudien.se och man kan delta var man än bor.

DEA är en forskningsstudie som riktar sig till ungdomar med nedstämdhet och ångest. Studien genomförs av Prof. Gerhard Anderssons forskningsgrupp vid Linköpings Universitet och syftar till att undersöka hur effektiv psykologisk behandling över nätet är för att minska psykisk ohälsa hos unga. Deltagare i studien ges under 10 veckor psykologisk behandling i form av sessioner med en KBT-psykolog via chatt och video, och ett etablerat internetprogram som har anpassats till unga. Det kostar ingenting att delta och man kan bo varsomhelst i Sverige.

Frågor om studien:
Naira Topooco, Doktorand, projektledare DEA
E-post: naira.topooco@liu.se

 

Skriv en kommentar:

Var med i ”HOPPET”!

22 november 2014 (9:08) | att hjälpa andra, självmord | av: Ludmilla

Hoppet Mattias Sunneborn

#Hoppetförsuicidezero

Suicide Zeros arbete har under det gångna året varit mycket intensivt. Vi har över 15 000 gillare på Facebook, har 64 mediaengagemang i år (TV, radio, tidningar). Mattias Sunneborn och Mia Skäringer är två av våra engagerade Ambassadörer. Vi har dessutom många volontärer som lägger ned ett fantastiskt jobb! Det är otroligt vad häftigt det är med den ideella organisationens kraft.

En av de viktiga uppgifterna organisationen har är att sprida information om Självmord och hur man pratar kring självmord. Vi vill också åka runt i Sverige för att möta politiker i alla län och hjälpa dem att ta fram en lokalt anpassad suicidpreventiv plan.

Ett led i detta är kampanjen ”HOPPET” som nu sprids viralt i sociala media.

Vill du också bidra till vårt arbete med att minska självmorden?

Gör i så fall gärna HOPPET genom att hoppa ett stående längdhopp, mät hur långt du hoppat, avrunda uppåt till närmaste hundratal och sms:a summan till 72672. Hoppar du exempelvis 150 cm så avrunda till 200 och skicka Hoppet200 till 72672. Kom ihåg att filma hoppet, lägga ut på nätet och tagga med #hoppetförsuicidezero.

Utmana sedan dina vänner till att göra detsamma.

Tack för din hjälp!

Här ser du mitt hopp:

Skriv en kommentar:

Lite nya mediaengagemang

20 november 2014 (13:10) | barn, döden, Linnéa, media, radio, självmord | av: Ludmilla

Idag publicerades en debattartikel som jag skrivit i Uppsala Nya Tidning som svar på Åsa Hagbergs artikel den 13 nov. Hon kommenterade med anledning av granskningen av psykiatrin som UNT gjorde nyligen.

Min artikel går att läsa här…

Det är verkligen bra att det skrivs om psykisk ohälsa, psykiatrin och självmord. På detta sätt kommer vi att göra skillnad. Tillsammans.

urnan

I måndags sändes ett radioprogram om hur man pratar med barn kring sorg, döden och självmord. Det går att lyssna på här. Jag har även i detalj här på bloggen skrivit om hur jag agerade gentemot Linnéas syskon efter att hon tagit sitt liv.

 

Skriv en kommentar:

Högre risk för självmord efter avslutat fängelsestraff

30 oktober 2014 (13:08) | depression, självmord | av: Ludmilla

Personer som har suttit i fängelse löper en 18 gånger högre risk att begå självmord, jämfört med normalbefolkningen. Allra högst är självmordsrisken de första månaderna efter frigivningen och hos individer med substansmissbruk och tidigare självmordsförsök bakom sig. Det visar en registerstudie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften  Journal of Clinical Psychiatry

Det är sedan tidigare känt att personer som vistas på svenska fängelser och häkten löper en ökad risk att begå självmord. Studier från Australien, England och USA har visat att självmordsrisken är förhöjd även efter frigivning från ett fängelsestraff. Den saken är inte studerad i Sverige, som på flera sätt skiljer sig från andra länder när det gäller fängelsevistelser. Till exempel är det en lägre andel av befolkningen som döms till fängelse i Sverige än i Australien, England och USA.

I den nu presenterade studien ingår nära 27 000 personer, som frigavs från svenska fängelser strax under 40 000 gånger under en femårsperiod från 2005 till 2009. De har jämförts med 270 000 odömda kontrollpersoner, matchade för kön och ålder, ur normalbefolkningen. Vid utgången av 2009 hade 920 av de frigivna personerna avlidit, och av dem hade 14 procent, eller nära 130 personer, tagit sitt eget liv. De som frigivits från ett fängelsestraff löpte därmed en 18 gånger högre risk att begå självmord än personer i normalbefolkningen. Risken var högst de fyra första veckorna efter frigivandet.

– Våra fynd kan vara vägledande vid bedömning av självmordsrisk och för självmordsförebyggande insatser för tidigare fängelsevårdade personer inom sjukvården, frivården och sociala myndigheter. Att ha frigivits från fängelse är en självständig riskfaktor för suicid, även om frigivningen ligger några år tillbaka i tiden, säger Axel Haglund, överläkare i psykiatri och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Ålder eller kön påverkade inte risken för självmord hos de tidigare frigivna personerna. Det gjorde däremot förekomst av vissa andra psykiatriska diagnoser och födelseland. Tidigare eller pågående missbruk, tidigare självmordsförsök och att vara född i Sverige ökade risken för självmord ytterligare hos personer som frigivits från ett fängelsestraff. Däremot var diagnosen depression mindre vanlig hos frigivna personer som begick självmord än i normalbefolkningen.

– Den här studien ger inga svar på vad det kan bero på. En möjlig förklaring är att de som suttit i fängelser inte har sökt eller fått vård för sina depressioner, som därmed skulle vara underbehandlade. En annan möjlig förklaring är att det framför allt är missbruk och inte depression som leder fram till självmord hos personer som avtjänat ett fängelsestraff. Det här är något som det finns anledning att titta vidare på i kommande studier, säger Axel Haglund.

Bo Runeson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har varit forskningsledare för studien, som är finansierad av Karolinska Institutet och Kriminalvården.

Publikation: Suicide after release from prison; a population‐based cohort study from Sweden ”, Axel Haglund, Dag Tidemalm, Jussi Jokinen, Niklas Långström, Paul Lichtenstein, Seena Fazel & Bo Runeson, Journal of Clinical Psychiatry, 2014;75(10):1047–1053, doi:10.4088/JCP.13m08967 .

kommentarer: 3

Självmord bland unga

30 oktober 2014 (12:47) | depression, psykiatri, självmord, sjukvård, tonåringar | av: Ludmilla

Göran Högberg, med dr. specialist i barn och ungdomspsykiatri och legitimerad psykoterapeut vid BUP, Södertälje bemöter i Läkartidningen docent Göran Isacssons (öl vid Psykiatri Sydväst) påstående att det skett en drastisk ökning av antalet suicid i åldrarna 10-19 år, främst bland unga som inte behandlats med antidepressiva läkemedel. Högberg har en annan uppfattning. Visserligen har självmordstalen det senaste decenniet minskat i alla åldersgrupper utom i den yngsta, men det är för små tal och för stor variation för att säkert kunna avgöra att det skett en förändring över tid. Vad som är betydligt allvarligare är att antal självmord per 100 000 i den yngsta åldersgruppen, trots ökad medicinering och suicidpreventiva åtgärder, kvarstått på i stort sett samma nivå under det senaste decenniet. Till skillnad från Isacsson anser Högberg att effekten av SSRI (selektiva serotonin-återupptagshämmare) vid depression hos unga är obetydlig. I TADS (Treatment for Adolescents with Depression Studie) har NNT (Number Needed to Treat) för fluoxetin (Fontex) beräknats till 10, d v s man behöver läkemedelsbehandla 10 patienter för att 1 patient skall bli bättre än med placebo. Vid SSRI-behandling finns samtidigt alltid en ökad risk för självmordshändelser, vilka vid fluoxetinbehandling har visats inträffa jämnt utspridda under behandlingstiden. Högberg anser att det är inom psykoterapin som de största vinsterna finns att hämta när det gäller att finna metoder som minskar ungdomars död genom självmord. Kanske skulle fler ungdomar söka professionell hjälp om de erbjuds en behandling som de uppfattar som meningsfull. Fullbordad suicid hos unga borde anmälas som misstänkt biverkan av SSRI, skriver Högberg.

Det senaste decenniet har det pågått en intensiv debatt rörande nyttan respektive skadeverkningarna av antidepressiv behandling av psykiskt sjuka barn och ungdomar. Upprinnelsen grundar sig på den varning som FDA (US Food and Drug Administration) utfärdade år 2004, nämligen att antidepressiva läkemedel, så kallade selektiva serotonerga återupptagshämmare (SSRI) kan öka risken för självmordshandlingar. Två år senare bedömde EMAs (European Medical Agency) vetenskapliga kommitté CHMP  (Committee for Medicinal Products for Human Use ) att det var fanns vetenskaplig evidens för att SSRI-preparatet fluoxetin har effekt mot medelsvår och svår depression. EMA samt Läkemedelsverket beslutade således att rekommendera att fluoxetin (Fontex) godkänns för behandling av depression hos barn och ungdomar över åtta års ålder, med reservationen att flouxetin bara bör användas tillsammans med psykologisk behandling och behandlingen bör avbrytas om man inte noterat effekt efter nio veckors behandling. Men kontroversiella resultat från kliniska prövningar har lett till att frågan rörande antidepressiva läkemedels nytta respektive skadeeffekt hos barn och ungdomar fortfarande är föremål för debatt.

Göran Isacssons inlägg i Läkartidningen

Göran Isacson, docent, ÖL, Psykiatri Sydväst, skriver i Läkartidningen 32/33 2014 (Läkartidningen 2014;111:CZEI) att självmordstalen ökar kraftigt bland unga som inte behandlats med antidepressiva läkemedel. Enligt hans uppfattning skedde en ökning av antalet självmord bland de yngre (10-19 år) under första hälften av 2000-talet och att ökningen skedde bland ungdomar som inte behandlats med antidepressiva läkemedel. Han anser att detta är en följd av läkemedelsmyndigheternas varningar för ökad risk för självmordsbeteende vid SSRI-behandling, vilket enligt hans uppfattning baserats på otillräcklig evidens. Isacsson anser även att myndigheten missbedömt SSRIs nytta som behandlingsalternativ vid psykisk sjukdom hos barn och ungdom och att evidensen för fluoxetins effektivitet vid depression måste bedömas som stark.

Göran Högberg svar i Läkartidningen

Göran Högberg, leg läkare och specialist i allmänpsykiatri och barn och ungdomspsykiatri samt legitimerad psykoterapeut, har en motsatt uppfattning (Läkartidningen 2014;111:C3US). Han hänvisar till resultaten från TADS (Treatment for Adolescents with Depression Study, Vitiello B, 2009, a,b länk till läsrum), en klinisk dubbelblind, kontrollerad prövning av hög kvalitet där man jämför enbart fluoxetinbehandling med en kombinationsbehandling av fluoxetine och kognitiv beteendeterapi (KBT). I studien bedöms fluoxetins effekt vid depression hos barn och unga vara obetydlig med ett NNT på 10 (NNT= Number Needed to Treat = det antal patienter som behöver behandlas för att en av dem ska ha förbättrats mer än kontroller som fått placebo). I studien rapporterades nya självmordshändelser av 15 % av de ungdomar som enbart fått fluoxetin. Antalet självmordshändelser halverades vid kombinationsbehandlingen fluoxetin + KBT, vilket har tagits som intäkt för att KBT sannolikt utövar en skyddande effekt mot självmordsbeteende. Av stor klinisk betydelse var att självmordshändelserna var utspridda över tid, och inte koncentrerade till tiden i början av behandlingen. Det betyder att ökad självmordsrisk kan föreligga under hela behandlingstiden vilket kräver kontinuerlig noggrann uppföljning av patienten. Som en följd av dessa resultat borde vi betrakta och anmäla fullbordade suicid vid SSRI-medicinering som misstänkt biverkan, skriver Högberg.

Slutsatsen att fluoxetin har en blygsam men positiv antidepressiv effekt, i likhet med flertalet av senare generationens antidepressiva läkemedel, vid depression hos unga har senare redovisats i en Cochrane-översikt (Hetrick et al 2012, länk till läsrum).  Författarna konstaterar att, även om man inte kan urskilja några stora skillnader i behandlingseffekt mellan de olika antidepressiva som studerats så förefaller ändå fluoxetin vara den mest effektiva, i synnerhet i den yngsta åldersgruppen. I samma översikt finner man också bevis för en 58 % ökad risk för självmordsbeteende vid antidepressiv behandling jämfört med placebo. En vanlig felkälla, som försvårar utvärderingen av såväl behandlingseffekt som eventuell suicidal biverkan är att i majoriteten av prövningar är de studerade populationerna inte representativa för det klientel man ser i kliniska sammanhang. Således har patienter som tidigare inte svarat på behandling, patienter som tidigare gjort självmordsförsök samt patienter med samsjuklighet ofta exkluderats i prövningarna.

Självmordstalen har minskat stadigt sedan 1990-talet för de äldsta åldersgrupperna. Däremot har självmordstalet legat på en så gott som oförändrad nivå i den yngsta åldersgruppen (15-24 år) och varierat mellan 11,1-14,4 per 100 000 individer under de senaste tio åren.  I den av Isacsson nämnda åldersgruppen 10-19 år varierade suicidtalet enligt Socialstyrelsens databas mellan 3,06 och 5,58 per 100 000 individer. Det är för små tal och för stor variation för att säkert kunna avgöra om det skett en förändring över tid. Av betydligt större vikt är det faktum att självmordstalet för unga, trots ökad medicinering, övrig vård och suicidpreventiva åtgärder kvarstår som oförändrat under det senaste decenniet, skriver Högberg.

När det gäller depression hos barn och ungdom kräver den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att psykologisk behandling prövas innan medicinering med fluoxetin sätts in. ”Vi bör inte experimentera med förskrivning av icke godkända preparat vid behandling av unga människor” skriver Högberg. Han anser att det är inom psykoterapin som de största vinsterna för att minska unga människors död genom självmord kan hämtas. De oförändrade självmordstalen och de begränsade behandlingsalternativen för deprimerade och självmordsnära unga människor illustrerar behovet av intensifierad forskning, lämpligen omfattande studier på europeisk nivå med flera tusen deltagare.

Det är väl känt att ungdomar med psykiska problem drar sig för att söka hjälp inom vården, de vänder sig i stället till sina jämnåriga. Det kan vara svårt att motivera en deprimerad tonåring till läkemedelsbehandling när det inte är förrän efter en 4-6 veckors behandling som hen kan förvänta sig att må bättre. Och, även om man vid läkemedelsbehandling statistiskt sett finner en minskning i depressionssymtom, upplever många unga människor inte en kliniskt betydelsefull förbättring. I TADS-studien visas att en kombination av fluoxetin och KBT ger en snabbare förbättring än såväl enbart fluoxetin som enbart KBT.

Kanske fler självmordsnära ungdomar kan motiveras att söka professionell hjälp om den vård de erbjuds upplevs som meningsfull, skriver Högberg.

NASP Nyhetsbrev, nr 16 2014. Redaktör Rigmor Stain

Skriv en kommentar:

Komplicerad sorg och KBT

14 oktober 2014 (20:12) | att hjälpa andra, KBT, självmord, sorg&saknad | av: Ludmilla

Sammanfattning

Det finns en brist på forskning om begreppet ”komplicerad sorg” hos anhöriga till en person som tagit sitt liv. Wittouk och hennes medarbetare vid universitetet i Ghent, Belgien har undersökt om efterlevande får lindring av sina självanklagelser, depressiva symtom, suicidtankar, hopplöshetskänslor och undvikandebeteenden efter att ha deltagit i ett KBT-baserat utbildningsprogram för närstående till en person som avlidit genom självmord. Den randomiserade, kontrollerade studie de genomförde visade emellertid inte på några signifikanta skillnader i dessa upplevelser mellan kursdeltagarna och en kontrollgrupp av efterlevande som fick sedvanligt psykologiskt stöd utan den extra utbildningen. Å andra sidan fann man en signifikant symtomlindring över tid när det gällde tecken på komplicerad sorg depression i interventionsgruppen. Läs hela artikeln här.

Bakgrund

Sorgen efter en familjemedlems självmord är ofta komplicerad. I högre grad än när döden följer efter ett långt liv, då det är förhållandevis okomplicerat för den sörjande att gradvis acceptera förlusten, omorientera sig och gå vidare, är det efter ett självmord närmast oundvikligt att den efterlevande lämnas med obesvarade frågor om varför självmordet genomfördes. ”Kunde jag ha förhindrat det?” är en annan fråga som ibland tynger den som lämnats på detta sätt.

I en studie av Ciska Wittouk och medarbetare vid universiteteti Ghent, Belgien, utgår författarna från att sorgen efter ett självmord ofta anses komplicerad och att stöd till efterlevande och främjande av deras psykiska hälsa är en del av självmordspreventiva strategier i många länder. I en inledande genomgång av tidigare forskning i området hittar de dock bara en metodologiskt väldesignad tidigare undersökning (de Groot et al., 2007). Studien visade att ett KBT-program för anhöriga inte hade långsiktiga positiva effekter på de allvarligaste tecknen på en komplicerad sorgreaktion: depression och självmordstankar. Däremot tycktes andra sidor av sorgen, som att klandra andra eller sig själv för självmordet, undvikande beteenden samt skuldkänslor i en viss utsträckning ha påverkats av KBT-interventionen. Eftersom dessa fenomen inte studerades systematiskt i den tidigare studien, ville Wittouk och hennes medarbetare undersöka om ett KBT-baserat utbildningsprogram, som komplement till ett ”sedvanligt bemötande” av anhöriga, minskade reaktioner som självanklagelser, depressiva symtom, suicidtankar hopplöshet och (andra) negativa tankar och undvikandebeteenden.

I den aktuella studien delades 86 anhöriga slumpvis till två grupper, en interventionsgrupp, som fick fyra 2-timmars KBT-baserade utbildningssessioner i det egna hemmet och en kontrollgrupp, som enbart följdes med intervjuer i hemmet vid två tillfällen. Efter bortfall i båda grupperna bestod den totala undersökningsgruppen av 70 personer. Utbildningen täckte fakta om självmord, t ex den suicidala processen, övergripande förklaringsmodeller, speciella omständigheter vid sorg efter ett självmord, myter om sorgeprocesser och om hur man kan hantera sorg. De reaktioner studien syftade till att beskriva mättes med en uppsättning poänggivande skalor. Förutom holländska versioner av Inventory of Traumatic Grief(ITG), Beck Depression Inventory(BDI) och Beck HopelessnessScale, användes lokalt utvecklade skattningsinstrument för att fånga tankar vid sorg samt en skala som fångar ”copingstrategier”.

Resultat

Trots att inga signifikanta skillnader mellan grupperna kunde presenteras 8 månader efter interventionen, uppvisade interventionsgruppen för sig själv en signifikant symtomlindring, alltså en förändring över tid vad gäller tecken på komplicerad sorg (enlITG) och depression (enlBDI). Likaså noterades en signifikant förändring inom gruppen när det gällde att uttrycka känslor och söka socialt stöd: man sökte mindre stöd efter KBT-utbildningen, vilket var en förändring i oväntad riktning.

Kort diskussion

Att en lindring av den komplicerade sorgen inte kunde fastställas som en statistiskt signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgrupperna tycks vara en upprepning av de Groots fynd, som var utgångspunkten för den aktuella studien. Författarna diskuterar flera tänkbara förklaringar till detta, t ex att de som intervjuare gjorde hembesök och därmed gav psykologiskt stöd även till kontrollfallen. Men det (upprepade) negativa resultatet kan också betraktas som ett väsentligt forskningsresultat: det kanske inte går att fånga den svåra sorgen– de inre skeenden i en människa som handlar om att komma tillrätta med livet och världen efter ens makes, barns eller syskons självvalda död– med randomisering till olika behandlingsgrupper, som av etiska skäl inte kan vara helt renodlade, kvantitativa utfallsvariabler och statistisk analys. En relevant utforskning av sorg kräver möjligen en annan, mer upplevelsefokuserande metod.

Forskarna introducerar själva denna tanke i sina slutsatser. Men de låter oss inte veta om det vore möjligt att studera det befintliga intervjumaterialet kvalitativt. Min reflektion om detta är att deras semistrukturerade intervjuer under 8-10 timmar med var och en av undersökningspersonerna i interventionsgruppen och minst 2 timmar vardera med kontrollpersonerna kan ha genererat ett rikhaltigt material, berättelser som, om de är tillräckligt väldokumenterade, skulle kunna ge ett tillskott till den samlade förståelsen livslånga sorg som en människas för tidiga och självvalda död sannolikt innebär för de närstående.

David Titelman, NASP

Skriv en kommentar:

Efterlysning: ung man i Skåne som gjort suicidförsök men idag mår bättre

8 oktober 2014 (14:59) | media, psykiatri, självmord | av: Ludmilla

Hej!

Jag är frilansjournalist och jobbar mycket för Sydsvenskan. Just nu med en serie om självmord bland unga för sidorna som heter Inpå livet, i A-delen (motsvarande DN:s och SvD:s Insidan och Idagsidan).

Det här är en serie jag länge velat göra, en serie som jag är mån om att den ska bli riktigt bra. I en av delarna skulle jag vilja intervjua en ung man/kille (max 25 år) som har gjort suicidförsök men i dag mår bättre.

Min fråga är nu om ni kan hjälpa mig att få kontakt med denna person. Han måste bo i Skåne, gärna i Lund eller Malmö – men Skåne i stort är helt okej.

Viktigt att veta är att den intervjuade får läsa och tycka till om texten innan jag färdigställer den.

Jag pratar också gärna med representanter från er, om Suicide Zero och ert arbete.

Tacksam för snabbt svar!

Hanna Welin, journalist

welin.hanna@gmail.com

 

kommentar: 1