Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Självmord hos unga

4 augusti 2010 (21:37) | självmord | av: Ludmilla

Varningssignaler
-Dåliga sömnvanor.
-Dåliga/störda matvanor.
-Extrema beteendeförändringar, exempelvis kraftigt försämrade skolresultat.
-Prat om självmord.
-Skolk.
-Drog- och alkoholmissbruk.
-Tappad lust för fritidsaktiviteter.
-Självskadebeteende.
-Tecken på depression som nedstämdhet, irritation, koncentrationssvårigheter och låg självkänsla.

Skyddande faktorer

Individfaktorer, till exempel:
-Positiv självkänsla.
-Kommunikativ förmåga.
-Bra livsstil när det gäller kost, motion, sömn, alkohol och rökning.

Sociala faktorer, till exempel:
-Goda familjerelationer.
-Goda relationer till andra vuxna än föräldrarna.
-Bra relationer med jämnåriga.

Samhällsfaktorer, till exempel:
-Möjlighet att få ett arbete.
-Möjlighet att få en bostad.
-Möjlighet till fysiska och kulturella aktiviteter.

Riskfaktorer
Individfaktorer, till exempel:
-Låg självkänsla.
-Drog- och alkoholmissbruk.
-Alltför stort ansvarstagande.

Sociala faktorer, till exempel:
-Relationsproblem i familjen/otrygg uppväxt.
-Mobbning.
-Vänner och släktingar med psykiska problem.

Samhällsfaktorer, till exempel:
-Svårigheter att få ett arbete.
-Svårigheter att få en bostad.
-Avsaknad av känsla av samhörighet.

Fakta hämtad från NASPs hemsida.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Pär
4 augusti, 2010 kl 4 augusti 2010 (23:11)

lästips:
http://www.slf.se/upload/Specforeningar/Barn%20och%20Ungdomspsykiatri/Nationella%20riktlinjer%20suicid.pdf

Om dessa riktlinjer följdes kunde vissa suicid antagligen undvikas. Notera speciellt hur risker skall bedömas och hanteras.

Skriv någonting