Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Samband mellan ångest och självmordsbeteende hos barn och ungdom

7 oktober 2011 (21:07) | depression, sjukdom | av: Ludmilla

Det finns samband mellan ångest och självmordsbeteende hos barn och ungdom, konstaterar en amerikansk forskargrupp i en sammanfattningsartikel av de studier i ämnet som gjorts under de senaste 20 åren.

Man finner emellertid inte tillräckligt övertygande bevis för att ångest är en oberoende riskfaktor för självmordsbeteende. Det fanns flera studier där ett signifikant samband mellan ångest och självmordsbenägenhet kunde visas även när man kontrollerat för depression. Men man fann också motsägelsefulla resultat och studier där man inte längre fann något samband efter kontroll för samsjuklighet och/eller demografiska variabler. Barn och ungdomar med en samsjuklighet av ångest och depression har en större självmordsrisk än de som endast har en depression respektive ett ångestsyndrom, skriver författarna. En stabil form av ångest som trait anxiety (karaktärsbunden ångest) tenderar att ha ett större inflytande över självmordsbeteende än en övergående form av ångest som state anxiety (situationsbunden ångest).

Ångeststörningar hos barn och ungdomar uppmärksammas sällan. Författarna föreslår att en större uppmärksamhet på och behandling av ångeststörningar hos barn och ungdom kan ha suicidpreventiva effekter i synnerhet om ångeststörningarna förekommer samtidigt med depressiv sjukdom.

Sammanfattat av Rigmor Stain, NASP

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Skriv någonting