Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Läkarkompetens

12 december 2011 (13:49) | arbete, sjukvård | av: Ludmilla

Sverige har en hög kompetensnivå på läkarutbildningen. Nu när vi är med i EU och läkare med annan utbildning kommer till Sverige har det blivit svårt att översätta kompetensen. En konsekvens av detta har varit att man infört en ny kompetensnivå; Europaläkare.

Läkarlinjen är ett program med 11 terminer, 5,5 år. När man gått klart utbildningen är man läkare, Olegitimerad läkare, och kan arbeta som läkare förutsatt att man har handledning.

För att bli legitimerad läkare ska man få en tjänst som AT-läkare. Den är vanligen 2 år. Man ska då arbeta och samtidigt få handledning och teoretisk utbildning en viss tid på medicin, kirurgen, psykiatrin och primärvården (vårdcentral). Efter avlagt praktiskt och teoretiskt prov får man sedan sin läkarlegitimation.

För att bli specialist ska man sedan arbeta 5 år på heltid inom en viss specialitet. Man ska ha handledning samt gå kurser. Viss del av tjänstgöringen utlokaliseras inom andra specialiteter så att man får tillräckligt med kunskap och erfarenhet av relevanta områden. Därefter får man sin specialistkompetens.

Att vara allmänläkare är idag samma sak som att vara specialist i allmänmedicin. Det är samma sak som att vara distriktsläkare eller husläkare. Det är ett vanligt missförstånd att allmänläkare är något sämre än någon annan specialitet.

Men nu med det nya systemet med EU-läkare så kommer det att komma en sådan nivå. Att vara Europaläkare kommer att vara en högre nivå än legitimerad läkare men en lägre nivå än specialist inom ett visst område. Många kommer då att se det som ”allmänläkare” av lägre rang. De utbildade allmänläkarna är inte förtjusta i detta eftersom de vill att det tydligt ska framgå att det är en skillnad.

För mig är faktiskt den nya kompetensgraden väldigt bra. Jag kan ansöka om att bli EU-läkare redan nu men kommer sannolikt inte att kunna jobba 5 år på heltid eller 10 år på halvtid för att få ut en annan specialistexamen eftersom jag ägnar så mycket tid åt mitt simskoleföretag samt mitt terapeutföretag.

Fakta:
Europaläkare har minst tre års vidareutbildning efter läkarexamen, med minst sex månaders handlett arbete på primärvårdsmottagning samt sex månader på sjukhus. Titeln infördes 1994 innan Sverige gick med i EU. Kompetensmässigt, organisatoriskt, vetenskapligt och pedagogiskt finns stora skillnader mellan Europaläkare och specialist i allmänmedicin. EU:s rättsliga regelverk ger dock inte utrymme för att upprätthålla skillnaden.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Kalle
12 december, 2011 kl 12 december 2011 (17:55)

Framtidens doktor är en Upper Cervical doktor, googla det!

Skriv någonting