Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Läkare ska anses ha skiftarbete

6 februari 2012 (15:47) | sjukdom, sjukvård | av: Ludmilla

Frågan om läkares arbetstider har i omgångar skapat stora motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. När EU:s arbetstidsdirektiv skulle implementeras i Sverige kraxade olyckskorparna från båda sidor. Läkarförbundet menar dock att läget lugnat ner sig. Fokus i diskussionen har också flyttats från den ekonomiska aspekten till frågor om hur hälsa och patientsäkerhet påverkas av arbetstiden.

…skriver Läkartidningen.

Så nu anser Göran Kecklund, docent och forskare i arbetstid vid stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet att läkaryrket ska betraktas som skiftarbete och att man ska ha samma regler som för övriga skiftarbeten.

Hela diskussionen känns lite märklig. Det är väl självklart att även de personer som är läkare påverkas av dygnsrytm, stress, för få pauser, för långa arbetspass och att bli väckt gång på gång under nätterna. Läkare är (hör och häpna) också människor…

Att man överhuvudtaget har låtit bli att tänka så tidigare är väl mer konstigt. Att man tillåtit övermänskliga jourpass och dessutom att det varit tillåtet att jobba dagen efter, är inte alls klokt.

Hur alert är man i en operation dagen efter ett 18-timmars arbetspass?

När jag gjorde AT förväntades man arbeta journätter förutom alla vardagar + en del helgdagar/nätter. Om arbetet tillät kunde man gå hem efter lunch när man hade haft jour på natten. Men oftast tillät inte arbetet det.

Den ”äldre” generationens läkare, dvs för mig blir det 40-talisterna – hade själva en mycket hårdare arbetsbelastning och tillhör de som anser att man ÄR läkare och inte bara ARBETAR som läkare. Den generationen läkare tycker ju att vi som kommit efter har haft orimligt höga krav på bekvämlighet. Jag tänker t ex på när jag fått min AT-placering i Enköping 1997 och jag meddelade att jag ville ta ut min jourkomp löpande så att jag ”endast” jobbade 100% eftersom Linnéa var så liten då. Då fick jag till svar att om de vetat att jag hade den inställningen hade jag aldrig fått den tjänsten. ”Här sätter vi arbetet först och vi trodde du också var någon att lita på.” Jag hade min tjänst under den bestämda tiden men jag fick aldrig göra några ”extra” saker. De räknade inte med mig alls. Jag var ju en sådan som prioriterade familjen framför arbetet. Jag var den första som hade begärt något sådant på Enköpings lasarett.

Nu är det allmänt accepterat att man vill jobba mindre när man har små barn. Och det är ju för väl!

Hur som helst är det en annan inställning i vår generation läkare. Några kommentarer på Läkartidningens artikel:

”Det har sedan 70-talet funnits evidens att långa arbetsdagar/nätter påverkar hälsan negativt med en överdödlighet inom vissa specialiteter.
Vad har facket och de offentliga arbetsgivarna gjort. Svaret är INGENTING. Obegripligt att arbeta en full arbetsdag 08-17 sedan vara jour eller bakjour med en sammanlagd arbetstid av 36 timmmar.”

”Frågan är om / hur antalet läkare skall kunna räcka om vi skall gå skift.
Satt med en personaladministratör för något år sedan då EU-reglerna skulle införas och diskuterade. Det är inte lätt att få det gå ihop. Vi kom aldrig fram till målet.”

Man har idag starka bevis för att skiftarbete orsakar stress och andra sjukdomar. Men man har till exempel sett att risken för hjärt–kärlsjukdom, magsår, olyckor och arbetsskador ökar med ungefär 50 procent.
Risken för bröstcancer, och eventuellt även andra tumörsjukdomar, förefaller också öka så pass att man i några fall i Danmark klassat bröstcancer som en arbetsskada.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Anon
6 februari, 2012 kl 6 februari 2012 (21:14)

Jag kanske har fått det om bakfoten, men jag trodde att Läkarförbundet aktivt stred mot reglerade arbetstider (snarare än för)? Hursomhelst så är det säkert som du säger, att de oreglerade tiderna måste vara ett arbetsmiljöproblem.

Ur mitt perspektiv som patient/anhörig så kan jag dock känna att problemet för patienterna borde vara att betrakta som större än för läkarna. Läkaren har ju, trots allt, om den vill, en möjlighet att byta till någon specialitet som inte innebär så mycket jourande och övertid. Som patient knappast har något något val. Hamnar du akut på operationsbordet är det bara att gilla läget.

Kommentar från Ludmilla
7 februari, 2012 kl 7 februari 2012 (7:32)

Jo, det finns em del läkare som tycker att jourersättningen är mycket värd och som gärna vill ha kvar de arbetsförhållanden som är.

Självklart är det en risk för patienterna men det är inte det diskussionen gäller nu.

Att kräva att läkare ska byta specialitet efter att man gått en 5 + 5-årig utbildning är nog inte ett alternativ.

Kommentar från Anon
8 februari, 2012 kl 8 februari 2012 (10:08)

Min mening var inte att bagatellisera problemet med arbetstider för läkarna, och jag instämmer helt i att arbetstiderna måste kunna vara normala även om man t ex råkar vara kirurg. Vi är helt eniga.

Men när du säger att det är en självklarhet att det är ett patientsäkerhetsproblem, så känner jag inte riktigt igen det. Jag har svårt att se att riskerna för patienterna med joursystemet skulle ses som en självklarhet. Det är i alla fall inte ordentligt utrett. Min känsla är att man medvetet gjort detta till en icke-fråga genom att inte lyfta den på agendan, kanske ett resultat av de täta kontakterna mellan Socialstyrelsen och Läkarförbundet (?). Hursomhelst är det bedrövligt, och visar återigen patienternas svaga ställning inom sjukvården.

Men till den andra frågan. Jag håller helt med dig om att läkare oavsett specialitet skall ha rimliga arbetsförhållanden, både för läkarnas och patienternas hälsa. Men visst är det så att det inte är helt ovanligt att man som läkare ibland byter specialitet? Och att göra det betyder inte att man behöver läsa om grundutbildningen. En specialisering är ju dessutom inte riktigt samma sak som att läsa en utbildning, då du ju har lön under tiden. Med de flestas mått en inte en alltför dålig heller. Men jag håller definitivt med dig om att det är fel om läkare tvingas till att byta specialitet pga orimliga arbetstider.

Kommentar från Tristessa
9 februari, 2012 kl 9 februari 2012 (10:45)

Är det inte även dyngspass, fast de kanske räknar det som skift om de har nån brytpunkt på natten (vila innan och efter pass)? Jag

Skriv någonting