Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Åtgärdbar dödlighet vid psykisk sjukdom

27 september 2012 (19:58) | självmord, sjukdom | av: Ludmilla

Emma Björkengren vid institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och en grupp forskare vid Karolinska institutet har studerat den svenska hälso- och sjukvårdskvaliteten när det gäller kroppssjukdomar för dem som är psykiskt sjuka.

Man finner att psykiskt sjuka personer har en högre dödlighet än psykiskt friska individer och dödligheten är högst hos dem som har en psykisk sjukdom kombinerad med missbrukssjukdom. Den sjukvårdsrelaterade åtgärdbara dödligheten är högre hos psykisk sjuka i synnerhet för patienter med schizofreni och psykossjukdomar. Psykiskt sjuka har en högre andel slutenvård som sannolikt hade kunnat undvikas om patienten fått en adekvat öppenvårdsbehandling.

Psykiskt sjuka har en högre dödlighet efter genomgången hjärtinfarkt än psykisk friska individer och psykiskt sjuka personer med typ2 diabetes får lipidsänkande medel i mindre omfattning än psykisk friska. Resultaten talar för att man i högre utsträckning än vad som nu är fallet måste uppmärksamma och behandla somatiska sjukdomar hos de psykiskt sjuka.

Rigmor Stain, NASP

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Skriv någonting