Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Vinterkräksjukan är här igen

11 december 2012 (19:02) | sjukdom, sjukvård | av: Ludmilla

Nu ökar antalet fall av vinterkräksjukan med en väldig fart. Här finns fakta om vad det är och hur du skyddar dig själv och andra!

  • Vinterkräksjukan är ett virus (kan alltså inte botas med antibiotika) i gruppen Calicivirus (noro- eller sapovirus).
  • Somliga är resistenta mot viruset, och blir inte sjuka.
  • Viruset är mycket smittsamt och smittar via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer (även kräkningar kan smitta, via dricksvatten, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten, via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk. Livsmedlet utgör i detta fall en transportör av smittämnet.
  • Tiden från smitta till utbrott av sjukdom är mellan 12 och 48 timmar.
  • Man kan smitta minst 2 dygn efter att symptomen upphört.
  • Symptomen varierar och kan vara kräkningar, diarree, huvudvärk, feber, magsmärtor.
  • Behandling: Självläkande inom några dygn. Om man förlorat mycket vätska under flera dygn kan man behöva vätskeersättning. Medicin mot illamående samt probiotika rekommenderas av vissa.

Sammanfattning:
Vinterkräksjuka är extremt smittsamt.

Om du haft vinterkräksjuka ska du stanna hemma från jobb eller skola 2 dygn efter symptomfrihet. Detsamma gäller dagisbarn. Extra noggrann ska du vara om du jobbar i restaurang eller med mat.

Om någon i familjen har eller nyligen haft vinterkräksjuka ska du se dig själv som möjlig bärare.

Gå inte på julbord om du tror att du kan vara bärare och inte om du har symptom eller 2 dygn efter.

Åk inte till vårdcentralen med dessa symptom, utan ring.

Var noggrann med handhygien. Tvätta händer med tvål och använd handsprit.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Skriv någonting