Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Datum: februari 6th, 2013

KBT mot svårbehandlad depression

6 februari, 2013 (16:47) | depression, KBT | av: Ludmilla

De riktlinjer som finns idag vad gäller depressionsbehandling är att medicinering ska erbjudas till medelsvåra till svåra depressioner. Vid lätta till medelsvåra depressioner har KBT minst lika bra effekt. Nu har det gjorts en studie som visar att KBT är mycket effektiv även för depressioner där inte medicinering har hjälpt. Läkartidningen skriver om den nya […]

Fördjupat kunskapsunderlag för att förhindra självmord

6 februari, 2013 (14:57) | självmord | av: Ludmilla

I senaste Läkartidningen finns en bra sammanfattning av läget gällande självmordsförebyggande åtgärder. Självmord och självmordsförsök kan förhindras. Avgörande faktorer för ett positivt resultat är att man har skapat förutsättningar för optimal följsamhet till den individuellt anpassade behandlingen hos patienten. Att självmord trots allt sker är inte nödvändigtvis en återspegling av bristande professionalitet. Men fortlöpande utbildning […]