Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Skrytfenor

28 mars 2013 (18:06) | allmänt | av: Ludmilla

Att ord kan ha olika innebörd och väcka olika associationer i olika situationer är välbekant för de flesta. Det är heller inget nytt att ord kan vara olika lätta eller svåra att begripa. Men har du tänkt på vilka ord just du väljer? Borde du kanske välja annorlunda ibland?

Ord och uttryck har olika stilvärde i olika sammanhang. En del stilistiska markörer kan vara mycket medvetna val, men ibland är det klokt att stanna upp och reflektera lite. Kan det vara någon läsare som stängs ute om jag använder ord som erhålla och påkalla? Eller kan det reta någon att jag slänger in de lite mer talspråkliga orden najs, nåt och dom i mina texter? Och vad kan det få för konsekvenser om jag använder facktermer i information som riktar sig till allmänheten?

RÄTT ORD FÖR RÄTT MOTTAGARE
Som alltid är det viktigaste att anpassa sina ordval efter mottagaren. Facktermer är ofta precisa och kan vara mycket användbara om man vänder sig till en redan insatt målgrupp. Däremot är de inte alltid lika lyckade om man riktar sig till en bred allmänhet. Då är det kanske bättre att i enklare ordalag beskriva vad man menar, eller åtminstone noggrant förklara facktermen första gången den dyker upp i texten.

VARIATION ELLER KONSEKVENS?
Många har fått lära sig att man ska variera sitt ordval för att skapa en mer dynamisk och tilltalande
text. Men ibland finns det faktiskt fördelar med att inte variera sig för mycket. I faktatexter eller instruerande texter kan det vara förvirrande för läsaren om man använder olika ord för en och samma företeelse. Då är det bättre att vara konsekvent och hålla sig till ett enda uttryck. Det kanske inte alltid är så estetiskt tilltalande – men det skapar trygghet för läsaren!

KRÅNGLIGA ORD OCH SKRYTFENOR
En bra tumregel när man väljer ord är att inte krångla till det i onödan. De flesta vet nog att vissa uttryck generellt sett är svårare än andra. Varför till exempel skriva att det föreligger särskilda skäl när man kan skriva att det finns särskilda skäl? Och har du tänkt på att man ofta i onödan förlänger ord genom att till exempel skriva lokalutrymme, målsättning och frågeställning i stället för lokal, mål och fråga? ”Skrytfenor” brukar det fenomenet kallas. Svarta listan är en ordlista som ges ut av Statsrådsberedningen. Den tar upp ord som ger ett stelt och kanslispråkligt intryck, och ger förslag på hur man med fördel kan skriva i stället. Här är några av våra favoriter:

SKRIV INTE: SKRIV HELLRE:
Erlägga Betala
Företa Göra
Medtag Ta med
Månatligen En gång per månad
Utgå Vi betalar ut; du får

Klarspråkskollen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Tofflan
28 mars, 2013 kl 28 mars 2013 (19:15)

Nåt av det värsta uttryck jag ser titt som tätt på skyltar är ”Överträdelse beivras.” Det låter som om man jublar åt överträdelser, men betydelsen är i princip motsatt. Fult, dumt och obegripligt, tycker jag sammanfattningsvis!
Glad påsk avslutningsvis!

Skriv någonting