Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Stroke ökar risken för självmord

4 maj 2015 (18:57) | självmord | av: Ludmilla

Från Läkartidningen:

Depression efter stroke är vanligt, och det finns en ökad risk för suicid och suicidförsök efter stroke. Den aktuella svenska studien som presenteras i Neurology visar en fördubblad risk för suicid första året efter stroke jämfört med befolkningen i övrigt, och en femfaldigt ökad risk bland patienter under 55 år.

Studien baserar sig på 220 336 strokepatienter i RiksStroke som insjuknade mellan 2001 och 2012. Uppgifter om suicid och suicidförsök (avsiktlig självdestruktiv handling) identifierades i Socialstyrelsens dödsorsaks- och patientregister, medan uppgifter om utbildning och inkomst året före slaganfallet hämtades i SCB:s LISA-databas.
Mellan 2001 och 2012 försökte 1 217 av patienterna i studien ta sitt liv (73 procent genom förgiftning), och av dessa avled 260 till följd av försöket. Detta motsvarar en ungefär fördubblad risk jämfört med normalbefolkningen. Patienter med grundskole- eller gymnasieutbildning hade 37 procent ökad risk jämfört med universitetsutbildade att genomföra suicidförsök, och de som bodde ensamma hade 73 procent ökad risk jämfört med gifta eller sammanboende. Patienter födda utanför Europa hade halverad risk jämfört med de födda i Sverige och övriga Europa. Andra riskfaktorer för suicidförsök var låg ålder, manligt kön, svårare stroke samt självskattad nedstämdhet och dålig hälsa 3 månader efter stroke. Risken avtog med tid men var fortfarande hög två år efter stroke.

Patienter med ökad suicidrisk efter stroke kan alltså utskiljas med hjälp av lättillgängliga kliniska och socioekonomiska variabler. Svaret på en så enkel fråga som »Är du nedstämd?« 3 månader efter stroke har påfallande stort genomslag som riskmarkör, tillsammans med svår stroke, ensamboende och låg ålder. Studien talar för att strokepatienter med särskilt hög risk behöver suicidpreventiva insatser.

Kommentarer till inlägget

Kommentar från malin
5 maj, 2015 kl 5 maj 2015 (21:46)

Hej jag undrar om du tar emot nya patienter för KBT?

Kommentar från Ullrika
6 maj, 2015 kl 6 maj 2015 (22:11)

Just det där att bara fråga ”hur mår du?”, det måste vara en av de enklaste men också viktigaste saker en kan göra för en medmänniska?

Kommentar från jenny
9 maj, 2015 kl 9 maj 2015 (16:15)

Hej har några frågor till dig:
Vilka mediciner fick Linnea mot sin depression, och var det under insättningen av dem hon tog självmord eller hade de börjat verka?

Kommentar från Ludmilla
9 maj, 2015 kl 9 maj 2015 (18:31)

Linnéa fick Cipralex och man kom upp i 20 mg. Ofta måste man komma upp i dos ordentligt innan man får effekt. Sedan finns det anledning att tro att det inte var en depression som var grundproblemet.

Kommentar från Ludmilla
9 maj, 2015 kl 9 maj 2015 (18:32)

Malin: jag har mailat dig.

Skriv någonting