Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Köp min bok ”Livet är nu” här!

Boken ”Livet är nu” kan du köpa här….

Livet är nu

Livet är nu

Livet är nu, baksida


Det är i nuet, i det där ögonblicket mellan då och sen, som vi alla måste leva våra liv. I nuet har vi chansen att påverka och forma våra liv, ta tillvara det goda och hantera det svåra.
Det hela är inte enkelt. Men kunskaper om hur vi ska gå till väga har ökat, bland annat genom ett ökat intresse för mångtusenårig livskunskap från österländsk filosofi.

Ludmilla Rosengren vänder sig i sin bok Livet är nu till barn och unga vuxna som står på tröskeln till livet, för att dela med sig av denna livskunskap. Det är förhållningssätt och tekniker som i dag är vanliga inslag i kognitiv beteendeterapi, KBT, men som kan ge något till alla och envar. Med ett flödigt och lättbegripligt språk och med fina bildillustrationer ger hon sina unga läsare verktyg för att kunna vara i nuet och att använda sin empati, välvilja och tolerans både för sig själv och för andra. Enligt lyckoforskarna är det i just dessa förmågor, som nyckeln till den så svårfångade lyckan finns. Alltför många barn och ungdomar har det svårt i dag. Vi vuxna måste kunna förmedla hopp och ge hjälp. Den här boken är ett av flera sätt att göra det på och därför är den så angelägen.

Anna Kåver
Leg.psykolog, och leg. Psykoterapeut
Författare

Inledning, för den vuxne
Undersökningar visar att ungdomar mår allt sämre. Den upplevda ensamheten ökar trots internets möjlighet till ökade sociala kontakter. Beslutsångesten och pressen på att ”lyckas i livet” växer i takt med att valmöjligheterna ökar. Ungdomar som mår psykiskt dåligt vill inte gärna visa hur de mår eftersom de då känner sig misslyckade jämfört med den lyckade bilden av sitt liv som de satt upp. Att söka hjälp ses som en svaghet och är stigmatiserande.

Den här boken vänder sig till äldre barn och yngre ungdomar för att ge dem verktyg som hjälper dem att hantera livets olika svårigheter när de sen kommer. Tanken är att lära sig dessa färdigheter redan innan problemen uppstår.

En bra ålder att läsa boken från är från 11 år och sen upp i hela tonåren. Även vuxna kan läsa boken med stor behållning. Att läsa boken tillsammans med sin förälder eller gemensamt i skolan är mycket värdefullt eftersom de olika berättelserna lätt väcker associationer till egna erfarenheter som man då kan diskutera.
Innehållet i boken bygger till stor del på Åsa Nilsonnes bok Vem är det som bestämmer i ditt liv? och Anna Kåvers bok Att leva ett liv, inte vinna ett krig samt den bok de båda har skrivit tillsammans, Tillsammans.
Ludmilla Rosengren, som är läkare och KBT-terapeut med erfarenhet från barnpsykiatrin har vävt ihop de tre böckerna samtidigt som hon har bearbetat språket så att det lättare ska kunna läsas och förstås i yngre åldersgrupper.

”När jag kom i kontakt med begreppen medveten närvaro och acceptans öppnade sig en helt ny värld för mig. Jag förstod mig själv på ett helt nytt sätt och fick en större förståelse för personerna i min omgivning. Jag slogs av hur viktigt det är att dessa verktyg introduceras tidigt och önskar att jag själv hade läst något om detta innan jag skulle ta mig genom min egen tonårstid. Om man redan som barn lär sig verktygen kommer man att vara bättre förberedd för livets svårigheter och även att få en lättare vardag.”


livetarnu3

livetarnu2

livetarnu1

Bokrecension i tidningen Beteendeterapeuten:

Att förklara medveten närvaro för barn och ungdomar, det låter inte helt enkelt. Själv tycker jag att det kan vara nog så krångligt att beskriva för mina vuxna patienter. Ludmilla Rosengren har, till synes oförskräckt, tagit sig an denna svåra uppgift eftersom hon vill ge sina unga läsare verktyg för att hantera livets olika svårigheter redan innan problemen uppstår. I bokens inledning beskriver hon sin egen upplevelse av att komma i kontakt med begreppen medveten närvaro och acceptans, då hennes förståelse för både sig själv och omgivningen ökade. Hon skriver att hon önskar att hon själv hade läst något om detta innan hon skulle ta sig igenom sin egen tonårstid, och att den som redan som barn lär sig verktygen kommer att vara bättre förberedd för livets svårigheter och även få en lättare vardag. Det är lätt att instämma i.

Boken vänder sig i första hand till äldre barn och yngre ungdomar (rekommenderas från cirka 11 års ålder), och författaren uppmuntrar till att läsa boken tillsammans med sin förälder eller i skolan eftersom de olika berättelserna i boken stimulerar till diskussioner. Innehållet bygger till stor del på Anna Kåvers och Åsa Nilsonnes böcker om medveten närvaro, acceptans och relationer. Ludmilla Rosengren har vävt samman innehållet i dessa böcker, kompletterat med exempel och berättelser som passar målgruppen och anpassat språket.

Utöver förord (skrivet av Anna Kåver) och inledning är boken indelad i nio kapitel. I det första av dessa beskrivs att de allra flesta människor upplever svårigheter och mår dåligt emellanåt, och att det är en del av livet. Genom att lära sig att styra sin uppmärksamhet och bli mer närvarande i nuet kan man dock bli lugnare, lyckligare och mer tillfreds. Medveten närvaro introduceras på ett lättfattligt sätt, med hjälp av en berättelse och konkreta exempel. Därefter följer kapitel som handlar om tankar, känslor, tid, kroppen, andra människor, situationen och acceptans. I varje kapitel finns övningar som läsaren uppmuntras att göra, exempelvis att anteckna sina jobbiga tankar, notera hur olika känslor upplevs, prova att observera och beskriva en kroppsdel samt att testa olika relationsrelaterade färdigheter. Boken innehåller flera vardagliga fallexempel anpassade till åldersgruppen, illustrationer samt korta berättelser på temat medveten närvaro (och frånvaro därav). Boken avslutas med ett sammanfattande kapitel om ”fjärrkontrollen” där de viktigaste punkterna i boken repeteras, och läsaren påminns om att hon i ganska stor utsträckning faktiskt kan styra hur hon mår.

Att skriva en bok på detta tema riktad till barn och ungdomar är en både god och angelägen idé. Livet är nu sammanfattar på ett enkelt och tydligt sätt vad medveten närvaro, acceptans och bekräftelse innebär, och hur vi kan använda oss av dessa färdigheter i vardagen. Ludmilla Rosengren lyckas också förmedla varför livet blir lättare med medveten närvaro. Helst skulle man se att denna bok användes i skolundervisningen, så att så många ungdomar som möjligt fick tillgång till verktygen. Även om boken i första hand riktar sig till en yngre målgrupp kan den också läsas av vuxna med stor behållning.

Anna Eriksson

 

Kommentarer till inlägget

Pingback från Ludmillas Blogg » Boken går att förbeställa nu
18 mars, 2013 kl 18 mars 2013 (20:09)

[…] Läs mer om boken här… […]

Kommentar från Louise
18 mars, 2013 kl 18 mars 2013 (21:15)

Jag vill beställa boken! Men hur?
Kram/Louise

Kommentar från Tania Jara
22 mars, 2013 kl 22 mars 2013 (11:28)

Jag vill köpa din bok 🙂 du låter som en fantastisk individ , jag är anhörig till en lilla syssster med psykisk ohälsa . Vi har ej fått det stödet vi önskade eller min sysster önskar att hon fått. 🙁 ser fram emot att läsa din bok , tillsammans med ungdomar som jag jobbar med … styrke kramar till dig <3 ps var kan jag köpa boken ..

Kommentar från Inger Svanevik
22 mars, 2013 kl 22 mars 2013 (11:54)

Jag såg dig hos Malou idag 22/3. Sedan gick jag in på din blogg och kollade på en föreläsning du höll för Bup-personal. Min sambos barnbarn har assberger och må sååå dåligt. Skolan har ingen personal som kan hantera dessa barn. Hon måste hämtas var o varannan dag. Jag så att en person från Sädra Älvsborgs Bup ville ha bilder för att förmedla din föreläsning till sin personal. Bra. Det är där Sara 13 har sin kontakt, som fungerar så där.
JAG VILL BESTÄLLA DIN BOK.
Tack för att du engagerar dig!

Kommentar från cecilia
22 mars, 2013 kl 22 mars 2013 (13:37)

Hej! Det går inte att beställa boken via att trycka på delfinen ovan…mvh Cecilia

Kommentar från Ludmilla
23 mars, 2013 kl 23 mars 2013 (12:44)

Tack för alla fina kommentarer. För att beställa boken behöver man klicka på den vita fliken ”Beställ min bok” som du ser upp till höger på skärmen! Då öppnar sig ett beställningsformulär!

Kommentar från Elisabeth Lindström
7 maj, 2013 kl 7 maj 2013 (21:46)

Vilken fantastisk bok, Ludmilla. Jag är säker på att den kommer att hjälpa många unga och även anhöriga till någon som mår dåligt.

Kommentar från Linda Efraim
8 maj, 2013 kl 8 maj 2013 (8:29)

Om ni klickar på ”beställ boken här” uppe till höger så kommer det upp en dialogruta

Kommentar från Ludmilla
10 juni, 2013 kl 10 juni 2013 (18:39)

Numera är det enklast att beställa boken direkt från förlaget. Det gör man genom att klicka högst upp på den här sidan!

Kommentar från Milla
26 november, 2013 kl 26 november 2013 (20:00)

Väldigt bra bok till barn och ungdomar! Tack Ludmilla att du har skrivit den!

Skriv någonting