Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Tagg: kroppsvätskor

Jag är giftig!

14 januari, 2010 (11:55) | Cancern, sjukdom | av: Ludmilla

Jag har fått en informationsbroschyr som heter ”Hantering av utsöndringar vid cytostatikabehandling”. Cytostatika (cellgifter) kan finnas i kroppsvätskor (kärkningar, avföring, urin, saliv, svett och spermier) upp till 72 timmar efter intag. Rent praktiskt innebär det att jag ska spola två gånger efter mig på toaletten, att jag inte ska pussas och att jag måste byta […]