Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Tagg: lex maria

Socialstyrelsens beslut om Linnéas vård

22 februari, 2009 (8:21) | depression, död, Linnéa, psykiatri, psykos, självmord, sjukdom, sjukvård, tonåringar | av: Ludmilla

Eftersom Linnéa var inlagd när hon tog sitt liv så är sjukhuset skyldiga att göra en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Socialstyrelsen utreder sedan vad som hänt och om det har funnits några brister inom vården. För en vecka sedan kom beslutet. Det är många sidor om vården kring Linnéa. Det är också tydligt […]

Socialstyrelsens utlåtande har kommit

14 februari, 2009 (11:27) | barn, död, Linnéa, psykiatri, självmord, sjukdom, sjukvård | av: Ludmilla

Har tydligen kommit. Jag har inte läst det själv men hittar en liten notis i UNT. Jag ser på Sveriges Radios sida: 17:38 | fredag 13 februari 2009 Kritik mot BUP i Uppsala Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Uppsala får kritik av Socialstyrelsen på en rad punkter efter en ung patients självmord. Patienten tog sitt […]

En vacker vinterdag

30 december, 2008 (11:53) | acceptans, allmänt, barn, död, Linnéa, psykiatri, självmord, sjukvård, sorg&saknad, tonåringar | av: Ludmilla

Jag väljer att i nuläget inte uttala mig mer angående vården som Linnéa fick, eller inte fick. Jag har många synpunkter, och hade även innan Linnéa tog sitt liv, som jag kommer att framföra senare när utredningarna är klara. Lex Maria-utredningen och HSAN-utredningen bör vara klara inom ett par månader. Men det kan dra ut […]

Jessicas mamma fick rätt

27 december, 2008 (17:08) | barn, depression, död, psykiatri, självmord, sjukvård, sorg&saknad, tonåringar | av: Ludmilla

Jessica dog hösten 2007 genom att hon ställde sig framför ett tåg. Hennes mamma hade kämpat i två år och familjen hade kontakt med BUP. Trots detta lyckades Jessica att genomföra sina planer. Detta var ett LexMaria-ärende och nu har HSANs utlåtande kommit där de båda kuratorerna prickades för att de inte tagit kontakt med […]

Slopa anmälningar?

17 november, 2008 (17:14) | allmänt, Linnéa, sjukvård | av: Ludmilla

Nyttan med disciplinåtgärderna – varning och erinran – har länge ifrågasatts. Hotet om att straffas har enligt kritikerna medfört att färre tillbud och fel i sjukvården anmäls. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) kommer att slopa diciplinpåföljderna varning och erinran om Patientsäkerhetsutredningens förslag går igenom. Ett betänkande som bland annat innehåller detta ska lämnas in den […]

Brister i vården i två av tre självmordsfall

16 oktober, 2008 (17:26) | barn, Linnéa, psykiatri, självmord, sjukvård | av: Ludmilla

I Läkartidningen nr 42/2008 kan vi läsa utvärderingen av Lex Maria anmälningarna de senaste åren. Från och med februari 2006 ska alla självmord som inträffar i anslutning till sjukvården Lex Maria-anmälas till Socialstyrelsen. Detta har lett till en kraftig ökning av antalet Lex Maria fall. I 2/3 av fallen har man funnit brister, framför allt […]

Flicka begick självmord under permission

7 augusti, 2008 (10:47) | psykiatri, självmord, sjukvård | av: admin

En 14-årig flicka begick självmord i våras under en obevakad permission då hon var inlagd på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, bup, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan 1972 har ingen inlagd ungdom tagit livet av sig under vårdtiden på bup, skriver Akademiska sjukhuset i en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen. Flickan, som var bosatt i Uppsala, […]

Trögt…

25 juni, 2008 (10:10) | psykiatri, sorg&saknad | av: Ludmilla

Vad är det för dag idag? 26 dagar sedan? Solen lyser idag. Känns ju mycket, mycket märkligt. Hur kan solen lysa? Linnéa är ju död! På fredag ska vi träffa klinikchefen på BUP för att gå igenom den sk händelserapporteringen. Dvs deras egen granskning av vad som hänt och var det har gått fel. De […]