Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Nytt lagförslag för suicidprevention

30 juni 2010 (16:43) | självmord | av: Ludmilla

Idag har jag blivit intervjuad angående det lagförslag som presenteras för regeringen idag.
Idag är sjukvården skyldig att anmäla enligt Lex Maria om ett självmord har begåtts inom en månad efter kontakt med sjukvården.
Men det finns ju fler som har kontakt med personer som sedan tar sitt liv. Dessutom är sjukvårdskontakterna många gånger glesare än med en månads mellanrum trots att det är en aktiv kontakt.

Det nya förslaget handlar om att man vill utöka anmälningsskyldigheten till att gälla även socialtjänsten samt att utöka tiden till 6 månader efter kontakt med sjukvården.

Jag välkomnar detta. Det är mycket bra och jag hoppas att man antar detta i regeringen. Det är dock också viktigt att det avsätts resurser till att omsätta utredningarnas resultat i praktiken därefter. Händelseanalyserna som Socialstyrelsen gör vid Lex Maria-utredningarna är många gånger mycket professionellt gjorda och det finns mycket att lära sig av dessa. Den kunskapen ska ju sedan omsättas i praktiken så att det verkligen leder till suicidpreventiva åtgärder.

Klockan 21.00 på Aktuellt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Jenna
30 juni, 2010 kl 30 juni 2010 (18:06)

Det tycker jag verkar bra!

Kommentar från Pär
30 juni, 2010 kl 30 juni 2010 (18:28)

Det kanske är så att händelseanalyserna ibland är professionellt utförda, ofta får man hoppas. I vårt fall höll dock händelseanalysen inte någon högre kvalitet. Den verkade snarast ha som syfte att fria personalen från alla misstankar om att ha gjort fel. Kan sägas också att det i vårt fall, i strid med Socialstyrelsens instruktion, också var den inblandade personalen gjorde analysen själva. Dock utan att Socialstyrelsen hade några synpunkter.

Kanske borde man också mer tydligt reglera hur händelseanalyser skall göras – att t.ex. specialiserade utredare skall göra jobbet. Händelseanalysen är ju det enda tillfället då personalen intervjuas, och analysen ligger också till grund för Socialstyrelsens utredning och beslut. Om informationen i händelseanalysen inte är korrekt så är det förstås också en stor risk för att även Socialstyrelsens beslut blir felaktigt.

Egentligen skulle det räcka med att det beslutades att Socialstyrelsens instruktion måste följas för hur händelseanalyser skall göras. Idag behöver man dock inte ens göra en händelseanalys, det duger med en ”utredning”.

Kommentar från Kristina
30 juni, 2010 kl 30 juni 2010 (21:01)

Av en slump såg jag dig på TV, hade ej sett detta inlägg. Jag blir så imponerad av din styrka och ditt lugn plus att du trots behandlingen ser så bra ut. ( tänker på hur jag ser ut just nu)Tänker att folk som såg dig och inget vet inte kan ana vilket helvete du nyss gått ign och ändå orkar kämpa på alla fronter. Du är värd all respekt och omtanke och kärlek. Tack för att du och din familj orkar kämpa. Kram Kristina

Kommentar från Karin Johansson
30 juni, 2010 kl 30 juni 2010 (21:10)

Angående händelseanalyser så har vi i SPES i Stockholm varit remissinstans till detta och vårt svar kan ni läsa om ni går in på vår hemsida. http://www.spesistockholm.se

Kommentar från frida
1 juli, 2010 kl 1 juli 2010 (7:42)

Du var jättebra!!! Du gav ett klokt och kompetent intryck, du gav bra och genomtänkta svar. Snygg också! Grattis

Pingback från Ludmillas Blogg » Aktuellt igår
1 juli, 2010 kl 1 juli 2010 (22:14)

[…] Spola fram till 16.35 för att se inslaget om självmordsförebyggande åtgärder som lagförslag. […]

Pingback från Ludmillas Blogg » Aktuellt igår
1 juli, 2010 kl 1 juli 2010 (22:14)

[…] Spola fram till 16.35 för att se inslaget om självmordsförebyggande åtgärder som lagförslag. […]

Pingback från Ludmillas Blogg » Aktuellt igår
1 juli, 2010 kl 1 juli 2010 (22:14)

[…] Spola fram till 16.35 för att se inslaget om självmordsförebyggande åtgärder som lagförslag. […]

Pingback från Ludmillas Blogg » Aktuellt igår
1 juli, 2010 kl 1 juli 2010 (22:14)

[…] Spola fram till 16.35 för att se inslaget om självmordsförebyggande åtgärder som lagförslag. […]

Kommentar från Ingrid
3 juli, 2010 kl 3 juli 2010 (7:13)

Såg inslaget. Får bara hoppas att det gör nytta.

Kommentar från Elin
12 juli, 2010 kl 12 juli 2010 (23:03)

Ska genast gå in och kolla om inslaget finns kvar. Låter som ett bra förslag, alla små steg gör skillnad. Vi får hoppas att man även drar lärdommar av de utredningar som görs och inte gör dem bara ”för syns skull”.

Skriv någonting