Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Hjälpsidor

www.bris.se – chatt, råd och hjälp för unga

www.mentor.se – Mentor Sverige är en ideell organisation som tillsammans med svenskt näringsliv och volontärer vill stötta unga människor, ge dem framtidstro och stärka deras självkänsla.

www.cyberskurk.se – En sida som drivs av Panda Security i Sverige som bl.a. samarbetar med BRIS och hjälper till att skydda barn och ungdomar för ett tryggare liv på Internet.

www.umo.se – Ungdomsmottagning på nätet med massor av info.

www.tjejzonen.se – en av Sveriges största stödorganisationer för tjejer.

www.barnperspektivet.se – BRIS för vuxna, råd och tips för att guida barn och unga.

www.solrosen.org – Verksamhet för barn och tonåringar som har en förälder eller annan anhörig i fängelse.

www.kuling.nu – Kuling är en mötesplats på nätet för barn och tonåringar som har en förälder med psykisk sjukdom.

www.drugsmart.com – Drugsmart är en sajt om tobak, alkohol och andra droger. Här hittar du fakta och kan ställa frågor, få information om lokala stödgrupper och läsa mer om att ha missbruk i familjen. Sajten riktar sig främst till ungdomar.

www.sjalvhjalppavagen.se – Stöd för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Information, stöd och hjälp för ungdomar med adhd, Aspergers och Tourettes syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt deras föräldrar, lärare och vårdpersonal. Bakom satsningen står barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala och Riksförbundet Attention.

www.friends.se – Friends är en organisation som arbetar för att barn och unga ska känna sig trygga och slippa utsättas för mobbning och andra kränkningar i skolan, förskolan och inom idrottsrörelsen. Här hittar du bl a material om mobbing riktat till både barn, föräldrar, skolpersonal och idrotts- och fritidsledare.

www.skolinspektionen.se/BEO – BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. BEO ska tillvarata barns och elevers rättigheter, i enlighet med lagen. Det innebär att BEO utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol. Här hittar du bl a information om elevers rättigheter i skolan och hur du kontaktar BEO.

www.surfalugnt.se – Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. Bakom Surfa Lugnt står flera svenska myndigheter, företag och ideella organisationer i samverkan. Här kan du bland annat ställa frågor direkt till experter.

www.do.se – DO är en myndighet som jobbar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Här får du information om vad du kan göra om du utsatts för diskriminering.

www.dopingjouren.se – Arbetar för att minska missbruket av dopning, öka kunskapen och medvetandegöra konsekvenserna genom information, undervisning, utveckling och forskning. Dopingjouren erbjuder även stöd och hjälp via telefon och mejl. Rådgivning: 020-546987

www.atstorning.se – Kunskapscentrum för ätstörningar arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstörningar, bl a genom utbildning för patienter, anhöriga och personal. Här kan du hitta frågor och svar om ätstörningar samt stöd och information för anhöriga, skolpersonal och idrottsledare.

www.bup.nu – Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder behandling till barn och ungdomar mellan 0 – 17 år med allvarlig psykisk störning/sjukdom eller relationsproblem. BUP.nu vänder sig främst till ungdomar som söker information om BUP i Stockholm. Men du kan också hitta adresser till andra BUP-mottagningar i landet. Här kan du läsa om olika diagnoser, vilken hjälp man kan få på BUP och hur ett besök kan gå till.

www.polisen.se/Brott mot barn – Här får du veta vad ska göra om du misstänker brott mot barn. Du som själv utsatts för brott hittar länkar till olika organisationer som kan ge dig stöd och hjälp.

www.polisen.se/komtilloss – Här kan du som är utsatt för brott i nära relationer ta reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig. Också du som är vittne kan hitta information om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet är utsatt.

www.terrafem.org – Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem arbetar med både köns- och etnicitetsperspektiv och driver en rikstäckande jourtelefon där kvinnor med utländsk härkomst kan får råd och stöd på olika språk. Man driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.

www.hedersfortryck.se – Här kan du lära dig mer om vad hedersrelaterat förtryck och våld är, se vilka insatser som sker på nationell nivå och i just ditt län. Du kan även hitta information som vänder sig särskilt till personal inom skola, socialtjänst, polis och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med utsatta.

www.facebook.com/jourvuxen – Om du behöver en vuxen att prata med, en plats att försvinna på, någon som ger dig råd, någon som hjälper i en situation du tycker är svår kan du hitta ett gäng vuxna här som kan hjälpa. Vi vuxna som hänger här är av den sorten att vi gärna hjälper om vi kan, många har egna erfarenheter av hur jobbigt det kan vara ibland, varenda en av oss har ett stort hjärta och tid att lyssna.

Listan är hämtad från Jourvuxen på Facebook

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Susanne
16 mars, 2012 kl 16 mars 2012 (19:05)

Är det okej om jag tar dessa (eller vissa) av dessa länkar(och din text) och lägger in på min sida?

Kommentar från Ludmilla
29 mars, 2012 kl 29 mars 2012 (20:27)

Självklart!

Kommentar från Maria
24 november, 2013 kl 24 november 2013 (22:39)

Vart kan man vända sig för stöd i livet om man är runt 30 år och inte riktigt passar in i varken kategorin vuxen eller ung? Livet känns alltför svårt och jag hittar inte rätt.

Skriv någonting