Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Aktuellt igår

1 juli 2010 (22:14) | självmord | av: Ludmilla

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Pär
2 juli, 2010 kl 2 juli 2010 (9:52)

En viktig poäng som fick fram var att det måste finnas resurser att också åtgärda bristerna som identifieras. Regeringens nollvision när det gäller självmord tenderar ju annars att eka ganska tomt, kan tyckas.

Överhuvudtaget är det väl också ett problem också att analyserna i Socialstyrelsens beslut, i den mån att det finns ett innehåll i dessa, inte tas tillvara inom vården. Behövs ett bättre system för att säkerställa att besluten når fram även till verksamheter som inte är direkt inblandade? Detta är ju för övrigt hela grundidén med avvikelserapporteringen, att alla skall lära av felen – inte bara de som varit inblandade.

Ett bekymmer är också att den myndighet, Socialstyrelsen, som nu har ansvaret för att utreda systembrister inom vården (och som får ansvaret för att utreda alla brister i framtiden) håller en så märkligt låg profil just när det gäller detta. Socialstyrelsen verkar mer orolig för att allmänhetens förtroende för vården skall rubbas än den risk som bristande på vetskap om bristerna innebär för patienterna.

Efter min sons död påpekade Socialstyrelsen att ingen vårdplan fanns, att inget tydde på att vårdkonferenser genomförts och att bedömningarna var bristfälliga. Jag är dock övertygad om att dödsfallets orsak sannolikt kunnat spåras till klinikens bristande resurser och sommarstängningen. Jag frågade därför Socialstyrelen hur de uppenbara bemanningsbristerna kunde accpeteras (läkaren hade t.ex. ansvar för 30 psykologer och kuratorer. Hennes sammanlagda inloggningstid under halvåret hon hade ansvaret i journalen, som var 30 sidor lång, var 1 minut.) Svaret från Socialstyrelsen blev att ”fördelningen av vårdens resurser [är] ytterst en fråga för landstinget och dess politiska nämnd”. Socialstyrelsen menar alltså att den inte behöver påpeka brister som har sin grund i resursfrågor. Dylika problem lämnas principiellt därhän.

På Socialstyrelsens hemsida poängteras att ”Socialstyrelsen står på medborgarnas sida”. Är det verkligen sant, kan man undra?

Kommentar från Ludmilla
2 juli, 2010 kl 2 juli 2010 (14:36)

Tack för din mycket viktiga kommentar. Du sätter verkligen fingret på något riktigt centralt!

Kommentar från Lotta
2 juli, 2010 kl 2 juli 2010 (19:23)

Hej, ville bara säga att jag tänker på dej o hoppas att du får ta det så lugnt du vill nu i sommar,
kram
Lotta

Kommentar från Carin Berggren
6 juli, 2010 kl 6 juli 2010 (20:27)

Du var väldigt bra i inslaget på nyhetenra. Jag kunde se att Linnea var väldigt lik sin mamma! har bara sett er på foton i din blogg. Det var tydliga ansiktsdrag. Hon är nog oerhört stolt över sin modiga mamma!!!

Skriv någonting