Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Studie om självskadebeteende

23 januari 2016 (15:33) | psykiatri, tonåringar | av: Ludmilla

Vi vet att självskadebeteende är utbrett bland Svenska ungdomar och unga vuxna. Vi vet också att det många gånger är förenat med stort lidande. Inte alla söker hjälp för sitt självskadebeteende, vilket är en bidragande orsak till att det fortfarande finns vissa kunskapsluckor. Förutom självskadebeteende är vi också intresserade av faktorer som t.ex. upplevd bekräftelse, hur du identifierar, tolkar och reglerar känslor och om du har varit utsatt för mobbing. I och med internet har vi fått nya möjligheter att skydda både anonymitet och ”privacy”.

Vi söker dig med eller utan självskadebeteende som är mellan 15-20 år och som vill svara på några frågor om de här ämnena. Dina svar är viktiga även om du själv inte har ett självskadebeteende.

Du kommer att vara helt anonym. Vi frågar inte efter namn eller andra identifierande uppgifter. Dina enkätsvar kommer inte att kunna kopplas till den dator eller internetuppkoppling (IP-nummer) du använt då inga sådana uppgifter sparas! Inga obehöriga får tillgång till svaren. Resultaten kommer dessutom att presenteras på gruppnivå.

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Enkäten tar ca 25- 45 minuter att fylla i.

Läs mer här…

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Moa Bråthén Wijana via mejl eller telefon.

Moa Bråthén Wijana Leg. Psykolog, doktorand
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Karolinska Institutet
moa.brathen.wiijana@ki.se
Telefon: 070-611 29 20

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Cornelia
23 januari, 2016 kl 23 januari 2016 (18:19)

Hej! Hur gör man om man vill svara på enkäten? 🙂

Kommentar från Ludmilla
25 januari, 2016 kl 25 januari 2016 (14:01)

Kontakta moa.brathen.wiijana@ki.se

Skriv någonting