Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Mängder av vårdbrister leder till fler självmord

10 september 2009 (9:06) | att hjälpa andra, psykiatri, självmord, sjukvård | av: Ludmilla

Socialstyrelsen har identifierat allvarliga systembrister i två tredjedelar av alla de beslut som fattats för personer som varit inskrivna i sjukvården men som inom en månad efter utskrivningen tagit sitt liv.– Hur är det möjligt att så få självmordsbenägna personer, trots kontakt med sjukvården, inte får den hjälp som behövs? undrar Ludmilla Rosengren, mor till Linnéa som tog sitt liv i samband med en permission från barn- och ungdomspsykiatrin.

Den 1 februari 2006 trädde den föreskrift i kraft som anger anmälningsskyldighet enligt Lex Maria av de självmord som människor har begått i anslutning till hälso- och sjukvården inom en månad efter senaste vårdkontakt.

Socialstyrelsen har granskat samtliga beslut som fattats fram till och med den 31 mars 2007 och som gäller självmord som begåtts under 2006. Syftet har varit att identifiera systembrister som kan ha bidragit till självmordet. (Socialstyrelsens publikation: Självmord 2006 anmälda enligt Lex Maria).
I rapporten konstateras att i två tredjedelar av alla fall har rutiner saknats för självmordsriskbedömningar, dokumentation, samverkan, informationsöverföring, kontinuitet, kompetens, vårdprogram och vårdplaner, tillsyn och övervakning.
– Hur kan vi ha en vårdapparat som har såna uppenbara brister utan att politikerna reagerar? Våra beslutsfattare måste förstå allvaret i att mängder av människors liv kan räddas om kompetensen utvecklas. Trots att problemen konstaterades redan i juli 2007 har bristerna i sjukvården fortsatt, säger Ludmilla Rosengren.
I juni 2009 slår Socialstyrelsen fast i en annan rapport: ”Barn- och ungdomspsykiatri – vård på olika villkor” att barn- och ungdomspsykiatrin inte uppfyller målen i hälso- och sjukvårdslagen. Kvaliteten är så skiftande i landet att den bryter mot lagen som säger att hela befolkningen har rätt till vård på lika villkor.
70 BUP-enheter har besökts och 483 patientjournaler har granskats över hela landet under 2008. Granskningen visar bland annat att patienterna i bara knappt hälften av de granskade journalerna hade haft kontakt med en läkare och att en femtedel av journalerna hade brister. Framförallt handlar skillnaderna mellan BUP-mottagningarna om bristande styrning från vårdgivarna, alltså om psykiatrin fått ett tydligt uppdrag och hur vårdgivaren följer upp om barn- och ungdomspsykiatrin uppfyller förväntningarna.
Ludmilla Rosengren har flera frågor till våra politiker
– Vad tänker de ansvariga politikerna göra åt den sönderfallande psykiatrin? Och vad har BUP-enheterna runt om i landet vidtagit för åtgärder efter den mycket tydliga rapporten från Socialstyrelsen, säger Ludmilla Rosengren.

Pressmeddelande 090910

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från annika
10 september, 2009 kl 10 september 2009 (12:40)

Bra , Ludmilla! Det finns en utredning redan från 90-talet om barnpsykiatri, SOU, inte mycket har utvecklats sedan dess.

Annika

Kommentar från Malin
10 september, 2009 kl 10 september 2009 (15:10)

Hej Ludmilla, jag råkade av en händelse hamna på din sida för ett halvår sedan och har följt dig sen dess. Jag brukar gå in och titta till dig men jämna mellanrum för du har så mycket viktigt att säga. Jag har själv en Linnea som är 4 år.. Idag fick jag se dig på TV och då reagerade jag som om det var någon jag kände som var med.. Jag ville bara ge mig till känna och skicka en kram till dig och din familj..

Skriv någonting