Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Datum: november 11th, 2009

Riksorganisation mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar

11 november, 2009 (22:20) | att hjälpa andra, barn, tonåringar | av: Ludmilla

Hopp har funnits i 10 år och är religiöst, partipolitiskt och ideellt obunden. Den fungerar som regeringens remissinstans bl.a. och har lokalkontor i Stockholm, Gävle, Göteborg, Uppsala, Visby samt flera lokalföreningar på olika platser i landet. Hopp hjälper barn, ungdomar och vuxna som har blivit utsatta för sexuella övergrepp att komma över ett smärtsamt trauma. […]

Sexuella övergrepp – vanligare än man tror…

11 november, 2009 (19:38) | barn, sexuella övergrepp | av: Ludmilla

Jag har inte blivit våldtagen. Men, jag har blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn. Jag har nog inte insett att det förhöll sig på det viset förrän jag blev ganska vuxen. Det tystades ned och jag tyckte nog att jag kunde ha hejdat det hela, dvs den vanliga skammen och skuldbördan… Första gången var […]

Mötet med psykiatrin – ur ett maktperspektiv

11 november, 2009 (11:25) | allmänt | av: Ludmilla

En läsare har i ett studiearbete intervjuat ett antal personer om deras uppfattning om psykiatrin. Här kommer valda delar av den. Mötet med psykiatrin – ur ett maktperspektiv Kotcher Ahmad, Petra Frykensjö, My Paulsson, Hanna Åberg (Örebro Universitet) Syftet med denna artikel är att undersöka hur patienter upplever mötet med psykiatrin. Mer precist handlar det […]