Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Självmord vanligt hos äldre

3 april 2012 (10:59) | depression, självmord | av: Ludmilla

Margda Waern, professor i psykiatri vid Göteborgs Universitet, har skrivit en översiktsartikel om riskfaktorer för självmord hos äldre.

Självmord ökar med stigande ålder medan självmordsförsök är mer sällsynta. Tidigare studier av självmord hos personer äldre än 65 år har i huvudsak varit deskriptiva men sedan cirka tio år tillbaka har registerstudier och studier på andra stora material gjort det möjligt att göra riskberäkningar. Den dominerande riskfaktorn för självmord hos äldre är depression, även depression med subkliniska symtom. Man har funnit en ökad självmordsrisk såväl vid en första depressionsepisod som vid återkommande depressioner. Enligt DSM-IV kriterier kunde depressionen i 18 % av fallen beskrivas som en mild depression. Mindre uttalad är samband mellan alkoholmissbruk och självmord, men resultaten från olika studier är motsägelsefulla.

I en svensk studie finner man en ökad självmordrisk på 8 % respektive 13 % för män respektive kvinnor över 65 år med alkoholmissbruk. Självmordsrisken är ökad för ensamstående, i synnerhet hos män. Missämja i familjen ökar risken för självmord oberoende av depression. Social kompetens och känslan av sammanhang är viktiga skyddsfaktorer.

Behandling av psykisk sjukdom, särskilt depression, har avgörande betydelse för att förhindra självmord hos äldre.

Rigmor Stain hos NASP har sammanfattat

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Siri
22 april, 2012 kl 22 april 2012 (9:59)

Såg dig på tv4 imorse, eller om det var SVT. Jag måste bara få säga vilken fantastiskt otroligt människa du är. Du är en sådan person man tycker om, hela din utstrålning och klokhet. Tack för att vi fick lyssna!

Skriv någonting