Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Många unga tjejer mår dåligt

20 november 2012 (19:41) | depression, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Unga tjejer mår sämre medan jämnåriga killar mår bättre. Det visar ny statistik från SCB. En fjärdedel av de svenskar kvinnorna lider av oro och ångest. Detta känns inte direkt som någon överraskning men siffror är ju alltid bra för att ge tyngd.

SCB började göra sina undersökningar på temat 1980. Sedan dess har varje undersökning visat att kvinnor oroar sig mer än män och drabbas oftare av ångest.

Av alla kvinnor mellan 16 och 85 svarar 25 procent att de har besvär med oro, ängslan och ångest. Motsvarande siffra för männen är 14 procent. Oroligast är kvinnorna mellan 16 och 24, där 32,2 procent säger sig vara oroliga och ångestfyllda. I den ålderskategorin mår män däremot något bättre än det manliga genomsnittet.

Psykiatrikern Ulla Danielsson har skrivit en avhandling om könsskillnaderna i psykiskt mående (läs den här…) och framför allt i hur olika man uttrycker ångest och depression. Hon säger till DN.se:

– Det är svårare för tjejerna att komma ut i samhället och de får kämpa hårt för att få en bra utbildning och nå en uppsatt position. För killarna finns det en öppnare attityd, man får vara mer som man är. Det har många av tjejerna jag intervjuat sagt, att kraven på tjejer är högre.

När flickor väl mår dåligt har de dock bättre verktyg att hantera ­ångesten med.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Skriv någonting