Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Tips för yrkesverksamma inom media angående rapportering om självmord

29 november 2012 (20:53) | media, självmord | av: Ludmilla

WHO (Världshälsoorganisationen) gav 2008 ut ett stödmaterial för professionella inom media med dels information om vilka effekter mediernas rapportering om självmord kan ha dels förslag på hur man bäst rapporterar. Materialet har översatts till svenska och getts ut av NASP (Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).

Systematisk granskning av studier om hur personer imiterat självmordshändelser visar att mediernas rapportering av självmord kan leda till imitering. Risken är störst under de första dagarna efter rapportering och avtar sedan under en fjortondagarsperiod. Särskilt stor är risken om media slår upp rapporteringen stort med genomslagskraftiga berättelser och där metoden beskrivs och personen och situationen är lätta att känna igen. Vissa grupper inom befolkningen, i synnerhet ungdomar, kan vara särskilt sårbara och stimuleras att imitera självmordshandlingen.

WHOs checklista för mediarapportering lyder:
· Ta tillfället i akt och informera allmänheten om självmord
· Undvik sensationsspråk eller språk som normaliserar självmord eller presenterar det som en lösning på problem
· Undvik framträdande placering och undvik upprepning av berättelser om självmord.
· Undvik att ge detaljerad beskrivning av metoden som användes vid ett fullbordat självmord eller självmordsförsök.
· Undvik att använda detaljerad information om platsen för självmordet
· Var försiktig vid rubriksättning
· Använd foton eller videobilder varsamt
· Var speciellt noggrann vid rapportering kring kända personers självmord
· Ge information om var hjälp finns
· Var uppmärksam på att även mediefolk själva kan vara direkt eller indirekt berörda och därmed mer eller mindre sårbara och påverkbara av berättelser om självmord

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Bella
30 november, 2012 kl 30 november 2012 (11:38)

Inte helt lätt att skriva om i media. Säger man att det inte var självmord etc. blir det bara spekulationer.

Skriv någonting