Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Nej till höjd moms på simskolor!

5 januari 2013 (14:19) | babysim, barn, skolan | av: Ludmilla

untjan2013

Länk till artikeln…

Jag startade Linnéas Simskola 1993 (samma år som Linnéa föddes) och har under dessa år sett till att tusentals små barn har fått lära sig att simma. Jag har många gånger sagt att jag tror att jag har räddat fler liv på detta vis än som läkare.

Efter att under alla år bedrivit simundervisning för små barn med 6% moms så har nu Skatteverket beslutat alla simskolor i Sverige ska betala 25% för simundervisning för barn under 5 år med motiveringen att det inte kan vara simundervisning (idrott) utan rekreation, vilket ska beskattas med 25%.

Detta har också fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen gällande en annan simskola. Detta trots att det i förarbetena till momslagen uttryckligen framgår att simning och simskolor ska ha 6 % moms. Vi anser att detta är helt felaktigt då vi alltid haft simkunnigheten som mål och syfte med verksamheten. Vi har också svårt att tro att det var så lagstiftarna menade. Vi tycker att det är orimligt att straffbeskatta barn på detta sätt då vuxna fortfarande bara behöver betala 6 % för simning. Vi tycker att detta är mycket märkligt eftersom fysisk aktivitet hos barn behöver uppmuntras och simkunnighet för barn är alldeles för viktigt för att simskolor för barn ska straffbeskattas på detta sätt. I Australien till exempel så har man i stället tagit bort skatten helt på simundervisning för barn eftersom det är så viktigt att så många barn som möjligt lär sig simma i tidig ålder.

Vi har tillsammans med ca 70 andra företrädare för simskolor skrivit ett brev till regeringen och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth angående denna fråga men tyvärr inte fått något svar överhuvudtaget. Jag har dock svårt att tro att det är regeringens önskan att försvåra för idrottsaktiviteter för barn!

Momshöjningen är alltså inget som gäller bara Linnéas Simskola utan alla simskolor i Sverige. I förlängningen så kommer det även att gälla alla föreningar eftersom de enligt EU-direktiv ska betala samma moms som andra även om de fram till nu har varit momsbefriade. Momshöjningen riskerar i förlängningen att drabba även andra barnidrotter.

Vi har nu tillsammans med andra som driver simskolor för barn gått samman med en namninsamling och önskar nu att alla som håller med oss i sak skriver på för att barn inte ska straffbeskattas utan få betala samma moms som för simundervisning för vuxna dvs 6 %.

Tycker du som jag? Gör din röst hörd du också!

Namninsamlingen hittar du här: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7299

Det finns även en grupp på Facebook där frågan diskuteras av förespråkare för simverksamheter och andra intresserade: http://www.facebook.com/groups/6procentsmomssimskolor

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommentarer till inlägget

Pingback från Skattejuristerna har fel – Att lära små barn att simma är mer än lek | signerat || kjellberg
10 januari, 2013 kl 10 januari 2013 (10:22)

[…] fallet efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som handlar om hur simundervisning, utförd av privata företag, för barn upp till 5 år inte kan betraktas som idrottsverksamhet och därmed ska omfattas av 25% […]

Skriv någonting