Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Rökning förkortar kvinnors liv med elva år

12 januari 2013 (19:51) | allmänt | av: Ludmilla

Läkartidningen skrev tidigare:

O I Lancet presenteras en studie där man tittat på farorna med rökning för kvinnor. Det rör sig om ett omfattande material: 1,3 miljoner kvinnor från Storbritannien inkluderades i studien under 1996 till 2001. Deltagarna var då mellan 50 och 65 år; medelåldern var 55 år. De fick svara på ett formulär med frågor om bl a sjukdomar, hälsa och rökning. 20 procent uppgav att de rökte då studien påbörjades, 28 procent att de hade rökt tidigare och 52 procent att de aldrig hade rökt.

Emellertid är även begränsad rökning farlig: kvinnor som rökte färre än tio cigaretter om dagen löpte fördubblad (98 procent ökad) risk att avlida jämfört med kvinnor som aldrig rökt. Bland de rökande kvinnorna kunde två tredjedelar av alla dödsfall kopplas till just rökning. Den allra mest talande uppgiften i studien, som alla människor bör ta till sig, är att kvinnor som röker i hela sitt vuxna liv i genomsnitt förkortar livet med elva år.

Att rökstopp så tidigt som möjligt är extremt viktigt ser man i följande siffror. Kvinnor som tidigare rökt och som slutade då de var i åldern 25–34 år löpte bara 5 procent ökad risk att avlida jämfört med kvinnor som aldrig rökt. Kvinnor som slutade i åldern 35–44 år löpte 20 procent ökad risk.

Ett annat sätt att se på detta är att kvinnor som slutar röka innan de fyllt 40 år undviker i storleksordningen 90 procent av den ökade risken att dö till följd av rökning. De som lyckas sluta innan de fyllt 30 undviker hela 97 procent av denna risk. Dessa siffror ska dock inte tolkas som att det är riskfritt att röka tills man är 30 eller 40 år. Bland annat noterades att risken för lungcancer var klart ökad även hos kvinnor som slutat röka tidigt. För kvinnor som slutat innan de fyllde 30 var risken ökad med 84 procent jämfört med kvinnor som aldrig rökt. För kvinnor som slutat innan de fyllde 40 var risken ökad med 234 procent.

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Anders Johansson
15 januari, 2013 kl 15 januari 2013 (13:52)

Intressant!

Jag fattar inte hur det kan vara möjligt att rökning är lagligt. Jag hoppas att det snart bli olagligt att iaf rökna på stan… bland folk. Vad tycker ni?

Ska det vara lagligt att gå i centrum bland folk och röka?

Skriv någonting