Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


En ny tsunami varje år

27 mars 2013 (10:52) | självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Alfred Skogberg påtalade redan 2004 bland annat i TV att det finns saker vi kan göra för att förhindra självmord. Se nedanstående klipp från Kalla Fakta.

Att cirka 1500 människor i Sverige tar sitt liv år efter år är fullständigt ofattbart. Det är tre självmordstsunamis per år (drygt 500 svenskar dog i tsunamin). Än mer är det oacceptabelt. Vi kräver därför att politiker och medier lyfter frågan och börjar debattera vad vi konkret kan göra för att minska självmorden.

Här följer tretton strategier/metoder som Alfred Skogberg anser sannolikt skulle minska självmorden med kanske hälften. DEBATTERA DESSA OCH KOM MED FLER KONKRETA FÖRSLAG TILL HUR VI KAN RÄDDA LIV!

1. Sätt upp staket på broar där vi vet att folk hoppar.

2. Trafikverket måste tillsätta medel för att forska på krockkuddar på tåg och tunnelbana.

3. Inför ett årligt pris för bästa suicidpreventiva åtgärd.

4. Satsa på en årlig tv-gala för att uppmärksamma suicid. Genom denna kan pengar samlas in som kan delas ut i form av stipendier för suicidpreventionsprojekt samt till pris för bästa suicidpreventiva åtgärd.

5. Fordonstillverkare måste utveckla en teknik som gör att motorn stänger av sig om kolmonoxidhalten i kupén blir för hög.

6. Polisen måste ansvara lokalt och på riksnivå så att statistik över var självmord inträffar kan följas. Detta så att man kan följa ett eventuellt suicidkluster.

7. Gör haveriutredningar efter att någon tagit sitt liv. Speciellt om det är ett barn som tagit sitt liv. Det finns när någon dör i en trafikolycka. Lär av blåljusmyndigheterna.

8. Många unga, speciellt tonårsflickor, överdoserar på värktabletter som Alvedon och Ipren. Tillsätt en utredning som undersöker hur detta kan förebyggas.

9. När någon tagit sitt liv måste efterlevande få adekvat stöd från samhället. Självmordsrisken är förhöjd hos de efterlevande men med effektivt stöd minskar risken för att tragedin ska drabba på nytt. Dra lärdomar av stödet till de tsunamidrabbade.

10. Medier måste ansvarsfullt och i proportion till hur stort problemet är rapportera om självmord. Detta kan de göra genom att följa WHO:s riktlinjer. Se även http://ki.se/content/1/c6/08/91/42/WHO%20media%20jan%202012.pdf

11. När någon försökt att ta sitt liv måste denne erbjudas minst fyra besök av en psykolog.

12. Vården måste ta fram ett kvalitetsregister för att följa upp vården av självmordsnära.

13. Miami-modellen måste anpassas till svenska skolor (i Miami har självmorden bland unga minskat från 8/100 000 till nästan 0 genom bland annat en storsatsning på kuratorer). Se ovanstående filmklipp.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Ulrika
27 mars, 2013 kl 27 mars 2013 (17:53)

Mycket bra att man lyfter fram självmord och vad man kan göra för att minska detta!
Däremot tycker jag inte det är bra att man sätter räcken över broar etc. Människor måste ha någon utväg. Det är ju ännu värre om människor försöker ta sitt liv ute i trafiken tex, där de riskerar att krocka med andra bilar, detta är ju inte helt ovanligt.

Kommentar från Ludmilla
27 mars, 2013 kl 27 mars 2013 (18:28)

Jag håller inte med dig. All forskning visar att det är tillgängligheten till metoden som är avgörande. Om man sätter upp räcken, och även skyltar med telefonnummer till t ex självmordsupplysningen så kan det rädda många liv.

Skriv någonting