Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Riskfaktorer för suicid kartlagda

8 juni 2013 (8:37) | självmord | av: Ludmilla

Det är 35 gånger ökad risk för självmord bland personer med depression och 15 gånger förhöjd självmordsrisk vid ångest. Det är några av de resultat som svenska och amerikanska forskare tillsammans fått fram genom att studera ett brett panorama av psykiska, kroppsliga och sociala riskfaktorer för suicid.

Detta är den första studien som inkluderar data från både öppen- och slutenvården för såväl psykiatrin som övrig sjukvård, samt data över ett flertal sociala faktorer att studera risken för suicid i en hel befolkning. Underlaget ger forskarna en tydligare bild än tidigare av vilka faktorer i befolkningen som är särskilt viktiga att tänka på vid bedömning av risk för suicid.

Skriv någonting