Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Första linjens psykiatri för barn och ungdomar!

3 oktober 2013 (8:39) | barn, psykiatri, tröst&hopp | av: Ludmilla

För att ge tidigt stöd åt barn och unga med psykisk ohälsa skapar landstinget ett nytt uppdrag för husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Vårdgivare kan söka auktorisation för vårdvalet som kan starta 1 februari. Satsningen beräknas initialt omfatta ca 10 miljoner kronor på årsbas.

– Vi behöver bli bättre på att nå barn och unga som mår psykiskt dåligt, men som inte är så dåliga att de ska få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin. Därför skapar vi första linjens barnpsykiatri med krav på erfaren barnpsykolog. Hjälp kan också ges av socionom med psykoterapiutbildning men alla mottagningar måste ha en barnpsykolog, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).

– Vårt nya stöd riktar sig till barn som kanske har huvudvärk, magont eller oro. Att uppdraget hamnar på husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar handlar förstås om tillgänglighet men också om att man ska ha kompetens att utesluta eventuella somatiska orsaker. Ersättningen blir högre än för vuxnas psykosociala besök – som ju har varit en stor framgång och långt mer än fördubblats sedan vårdvalets införande, påpekar Birgitta Rydberg (FP).

– Vi blir först i landet med detta nya uppdrag. Jag hoppas att fler husläkarmottagningar i länet tar den här möjligheten att utveckla barnteam som Gustavsbergs vårdcentral har gjort med ”Hamnen”, där man också samverkar med kommunen. Där har vi sett att cirka 3-4 procent av barnen och ungdomarna kommer under ett år – i hela vårt län skulle motsvarande andel vara knappt 14.000 barn och unga per år, berättar Birgitta Rydberg (FP).

Psykologguiden

Inte en dag för tidigt! Bra Stockholm! Nu vill vi se andra landsting ta efter!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från ako
3 oktober, 2013 kl 3 oktober 2013 (17:20)

Otroligt bra! Som det är nu är det ju svårt att få hjälp på BUP om det inte är absolut akut och har gått väldigt långt. Förebyggande och tidiga insatser finns inte. Detta initiativ ger hopp!/mamma till 12-åring med social oro och ångest som inte blivit tagen på allvar NÅNSTANS….trots 3 års idoga försök på alla upptänkliga håll. ”Fungerar för bra i skolan” heter det….

Kommentar från Ja till förebyggande insatser!
16 oktober, 2013 kl 16 oktober 2013 (14:51)

Super med detta nya uppdrag!
Elevhälsovården har också i den nya skollagen fått en större inriktning mot förebyggande insatser. Tyvärr är det inte mer definierat än så. Rekommenderar er denna sida som mkt väl kan anses som förebyggande, iallfall utbildningsmässigt om psykisk hälsa/ohälsa för ungdomar
http://trosaelevhalsa.blogspot.se/

Skriv någonting