Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Föräldrar till barn som tagit sitt liv behöver stöd!

26 januari 2014 (17:27) | självmord, sjukvård, sorg&saknad | av: Ludmilla

I måndags var jag på disputation. Det var psykiatrisjuksköterskan Pernilla Larsson Omerov som presenterade och försvarade sin avhandling. Hennes huvudhandledare var Ullakarin Nyberg. Avhandlingen baseras på den studie av de föräldrar som förlorat barn i självmord 2003-2007 som inkluderades. Det är ett stort antal frågor som har ställts och ett högt deltagarantal. Denna studie bekräftar de resultat jag hade med min studie.

Slutsatsen är att föräldrar som förlorat ett barn i självmord mår väldigt dåligt under lång tid och att det saknas riktlinjer för hur denna grupp ska tas om hand. Det behövs direkt och uppsökande hjälp!

20140126-172420.jpg

20140126-172619.jpg

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Annica
3 februari, 2014 kl 3 februari 2014 (20:30)

Du är så otroligt stark. Läste om självmord i aftonbladet idag 3.1.14. Gör ont att läsa även om jag inte känner de som tagit sina liv och som aftonbladet skriver om. Tyvärr som långvarig psykpatient måste jag hålla med om att vården inte alls fungerar. Har varit med om att människor skickas hem från psyk och tagit sina liv. Människor som hade behövt vård och inte blivit hemskickade.
Hittar inte ord varje självmord är ett för mycket.

Kommentar från Vendela
26 maj, 2014 kl 26 maj 2014 (18:52)

Oturligt nog hjälper inte ens årliga besök till psykologen för de flesta såna föräldrar…

Skriv någonting