Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Bipolär sjukdom är kopplad till bra ledarskapsförmåga

28 mars 2014 (11:25) | psykiatri | av: Ludmilla

Framstående politiska ledare som Winston Churchill och Abraham Lincoln anses ha haft bipolär sjukdom. Men betyder det att bipolär sjukdom är vanligare hos ledare än hos andra? I den nya avhandlingen undersöker Simon Kyaga, överläkare i psykiatri i Stockholm, denna fråga genom en stor registerstudie.

I studien ingick knappt 70 000 personer med bipolär sjukdom och samtliga syskon till dem. Varje person matchades med upp till tio kontrollpersoner ur normalbefolkningen. I Värnpliktsregistret finns uppgifter om ledarskapsförmåga vid mönstringen, och dessa samkördes med bland annat uppgifter om yrke från andra offentliga register.

Resultatet: Personer med bipolär sjukdom – utan annan psykiatrisk sjuklighet – hade vid mönstringen oftare än andra påtagliga ledaregenskaper. Detsamma gällde deras syskon, fast i något lägre grad.
Ser man vad som hänt senare i livet är bilden en annan. Då återfinns personer med bipolär sjukdom inte så ofta i ledarskapsyrken. Deras friska syskon är däremot starkt överrepresenterade inom chefsyrken – i synnerhet som politiska beslutsfattare.

I en annan studie i avhandlingen visar Simon Kyaga, att personer med bipolär sjukdom är överrepresenterade i kreativa yrken, både konstnärliga och vetenskapliga. Även syskon till personer med bipolär sjukdom, eller schizofreni, har oftare än andra kreativa yrken.

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Kerstin Kiltoft
28 mars, 2014 kl 28 mars 2014 (17:48)

Intressant! Jag har stött på Bipolär sjukdom i mitt yrke som
Ledarutvecklare några gånger under mina 22 år i branschen.
Det tragiska är att omgivningen har otroligt svårt att förstå
Denna sjukdom. Arbetsgivare avskedar tom personer med
Bipolär sjukdom. De är rädda för det som inte håller sig till
deras norm. Det är tragiskt. Bipolära människor bidrar så
otroligt med sin kreativitet.

Skriv någonting