Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Ökad risk för självmord vid diabetes

2 juni 2014 (15:31) | självmord, sjukdom | av: Ludmilla

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att diabetes medför en ökad statistisk risk för självmord, särskilt bland personer som får diagnosen tidigt i livet. Studien publiceras i vetenskapstidskriftenDiabetes Care och kan läsas här…

Arbetet bygger på anonym information från svenska patientregister om 252 191 personer som fått diagnosen diabetes typ 1 eller typ 2 under åren 1996-2009. Varje deltagare med diabetes matchades avseende ålder, kön och födelseort mot fem slupmässigt valda personer ur normalbefolkningen som inte hade diabetes (en så kallad matchad kohortstudie). Resultaten visar bland annat att risken för suicid var mer än tre gånger högre i diabetesgruppen än i kontrollgruppen. Även risken för annan onaturlig död ökade i diabetesgruppen.

Ett förhållandevis vanligt tillvägagångssätt var dödlig förgiftning, exempelvis genom överdos av insulin eller antidiabetesläkemedel (9 procent). Risken för självmord var särskilt hög för personer som fått diagnosen före 40 års ålder, det vill säga diabetes typ 1. Forskarna konstaterar att riskökningen bara till en mindre del berodde på psykiska problem.

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Christian
6 juni, 2014 kl 6 juni 2014 (15:08)

Du är ju helt jävla slut i huvudet

Skriv någonting