Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

​Den 10:e nationella konferensen om suicidprevention

27 september 2015 (9:38) | självmord, tröst&hopp | av: Ludmilla

suicidpreventiva

 

http://www.trippus.net/suicidprevention2015Den 29-30 september står Region Örebro län och Örebro för första gången värd för den nationella konferensen om suicidprevention. Temat för årets konferens är ”Skydd för livet – hjälp oss att bygga ett livsfrämjande samhälle”. Konferensens syfte är att uppmärksamma vikten av att vi tillsammans kan påverka utvecklingen av ett livsfrämjande samhälle, där vi har möjlighet att ta ett gemensamt ansvar för insatser som kan minska risken för suicid.

Konferensen har samlat runt 400 deltagare som under de två dagarna får möjlighet att ta del av ett stort urval föreläsningar, seminarier och workshops. Deltagarna kommer från olika yrkesgrupper inom bland annat hälso- och sjukvård, kommunal verksamhet, media, myndigheter, brukarföreningar mfl.

– Studier visar att många självmord går att förebygga och samhället har därför en skyldighet att ingripa, säger Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Människor som överlevt vittnar om sin ambivalens, de vill oftast fortsätta att leva, och det går att avbryta en självmordsprocess genom olika insatser. Konferensen är ett viktigt tillfälle att inhämta kunskap så att samhällets gemensamma insatser kan göra så att vi blir bättre på att förebygga självmord.

Syftet med konferensen är att är att ge ökad kunskap om faktorer som kan minska suicidbeteenden. Föreläsningarna utgår från ledningsperspektiv, praktisk verklighet, forskning och den enskilda personens upplevelser utifrån brukarorganisationernas perspektiv.

-De yrkesgrupper som är inbjudna till konferensen möter patienter, elever eller andra personer i sitt arbete och kan med sitt agerande göra skillnad i arbetet för suicidprevention, säger Birgitta Johansson Huuva, områdeschef för psykiatrin i Region Örebro län samt huvudarrangör av konferensen. Programmet ska även skapa förutsättning för en gemensam manifestation med syftet att förstärka pågående aktiviteter och bli starten på samlade insatser på nationell, regional och lokal nivå.

Plats: Conventum Kongress, Örebro

Tid: 29-30 september

Arrangör: Region Örebro län och Mellansvenska nätverket för suicidprevention som medarrangör i samverkan med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).

Programinformation: www.trippus.net/suicidprevention2015

Några av föreläsarna:

Agneta Karlsson, Statssekreterare Socialdepartementet, Johan Carlsson, Generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Danuta Wasserman, Professor i psykiatri och suicidologi, Karolinska Institutet, chef för NASP, Bo Runeson, Professor/överläkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm, Ullakarin Nyberg, Psykiater i Stockholm och författare till boken Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord, Ludmilla Rosengren, Styrelseordförande Suicide Zero, läkare, KBT-terapeut och författare, Mikael Malm/Lotta Jernström, SKL

Skriv någonting