Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Självmord bland unga ska utredas av kommunen

28 januari 2016 (17:35) | självmord, skolan, tonåringar | av: Ludmilla

Under det senaste decenniet har självmorden minskat i alla åldersgrupper utom bland personer under 25 år. Omkring 150 ungdomar tar sitt liv varje år och därutöver sker några självmord bland barn yngre än 15.

– Självmord bland barn och unga berör oss alla. Ofta finns förväntningar från exempelvis anhöriga om att självmordet ska utredas men det sker sällan. Vi hoppas att det nya stödmaterialet ska hjälpa till att ändra på det, säger Eija Airaksinen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Långt ifrån alla ungdomar söker professionell hjälp från hälso- och sjukvården vid självmordstankar, därför har merparten av självmorden bland unga förblivit outredda. De flesta barn och ungdomar kommer däremot i kontakt med kommunala verksamheter. Genom att göra så kallade händelseanalyser som ger kunskap om hur och varför ett självmord har inträffat kan kommunen också dra lärdomar om självmord bland unga.

– Kommuner har efterfrågat kunskap om hur detta ska gå till. Därför har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tagit fram det nya stödmaterialet om händelseanalyser, som ger konkreta råd till kommunerna, säger Hillevi Busch, forskare på Socialstyrelsen.

Stödmaterialet vänder sig i första hand till chefer och beslutsfattare inom kommunala verksamheter. Initiativet till en händelseanalys efter ett självmord tas av en person som har mandat att förändra den aktuella verksamheten, till exempel en rektor i en skola eller en socialchef. Fakta som beskriver händelsen samlas in, orsaker identifieras och åtgärdsförslag utarbetas, som sedan följs upp och utvärderas.

Stödmaterialet finns här…

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Claes Jenninger
29 januari, 2016 kl 29 januari 2016 (16:47)

Jag ställer mig mycket skeptisk till att kommunerna ska utreda ungas självmord. Orsaken är enkel: Av alla de föräldrar och anhöriga till unga som tagit sitt liv har viljan till kommunikation eller utredning av vad som hänt aldrig tagits av kommunen. De föräldrar och anhöriga jag mött har upplevt år av kränkningar och mobbning som kommunen förnekat. Därför vill man inte heller utreda eller ge upprättelse till drabbade. Än mindre ta till sig kunskap om hur man arbetar preventivt.

Kommentar från Philip
25 februari, 2016 kl 25 februari 2016 (0:48)

Hur gör man när man inte vill leva eller inte har velat på länge och ens förälder bara blir sur på en för att man mår dåligt och tycker att man är trotsig, behandlar den på ett sätt med mening, eller vill ”driva den till graven”, samt utnyttjar den.
Jag har tagit medicin nu i ett år och haft samtalskontakt men ingenting hjälper. Att jag mår dåligt tror min mamma att jag gör med mening för att skada henne. Varje gång jag har sjunkit till botten i mitt mående får jag bara hot i besvar som ”nu ser du till att skärpa dig annars skriver jag ut dig från skatteverket!” Hennes man hatar mig också för att jag mår dåligt. Det här är extremt pinsamt att skriva för jag har alltid hatat att be om hjälp eller prata om deppiga saker, men jag inser att det är allvar nu, för jag överväger seriöst att avsluta detta, det som tar emot är min 5-åriga syster men jag börjar bli så avtrubbad nu att ingenting spelar någon roll. Har alltid kännt mig normal men nu känner jag inte igen någonting längre av mig själv.

Från vänner, fester och bra betyg till isolerad och ett två år långt sabbathsår från gymnasiet där allting har gått nedför. Livet innan känns endast som en dröm och jag kan inte känna mig säker på att det ens har hänt. Jag kan inte flytta till min pappa och hans familj för han försökte nyligen ta livet av sig och jag kan inte utsätta alla andra för samma trauma en gång till.

Hoppas jag inte förstör din dag, du som har gått igenom så oerhört svåra saker, jag har alltid velat att personer ska försöka fokusera på att vara glada och känner mig så respektlös när man stör någon i det.

Skriv någonting