Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Tagg: anhörig vill ta sitt liv

Att ingripa vid självmordsrisk – våga fråga!

8 december, 2011 (12:53) | att hjälpa andra, psykiatri, självmord | av: Ludmilla

Anthony Jorm and Betty Kitchener, upphovsmännen bakom det suicidpreventiva folkutbildningsprogrammet Mental Health First Aid skriver i en ledarspalt i British Medical Journal om hur man kan hjälpa en självmordsnära person. Under det senaste decenniet har det utvecklats många suicidpreventiva program. Av dem som hittills prövats har en begränsning av tillgången till suicidmedel för allmänheten samt […]