Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Baby-simskola kan minska drunkningsrisken

21 april 2010 (15:07) | babysim, barn | av: Ludmilla

Jag tar med stort intresse del av drunkningsstatistiken för 2009 i Livräddaren (Simfrämjandet Livräddaren 1-2010) och även siffrorna om drunknande barn. Eftersom jag själv arbetar med vattensäkerhet och små barn så var artikeln om Räddningsverkets rapport ”Varför drunknar barn?” ( MSB 0139-10) av särskilt intresse för mig.

I och med att trädgårdspoolerna ökar i Sverige kan vi förvänta oss att drunkningsolyckorna i grannens pool kommer att öka på samma sätt som vi sett i andra länder med samma utveckling.
I USA, Australien i och många andra länder är det en självklarhet att man börjar simundervisningen vid så låg ålder som möjligt. Man gör ingen åtskillnad på ”babysim” eller ”simskola” utan man börjar simundervisningen som baby. Det är här i Norden som ”babysim” blivit ett eget begrepp som av någon märklig anledning hålls åtskiljt från simskolebegreppet.

Det är dags att öppna ögonen för hur stor nytta simundervisningen gör även i de yngre åldrarna.

Nya studier
2007 kom en kinesisk studie (Yang L, Nong QQ, Li CL, Feng QM, Lo SK. Risk factors for childhood drowning in rural regions of a developing country: a case-control study. Inj Prev. 2007;13(3):178-182) som visar att simundervisning i åldrarna 1 – 4 år reducerar drunkningsrisken med 40% . Endast 1,6 % av de som drunknat hade fått simlektioner jämfört med 7,8 % i kontrollgruppen. 133 barn i denna åldersgrupp deltog i studien med 266 barn i kontrollgruppen.

2009 kom en amerikansk undersökning (Association Between Swimming Lessons and Drowning in Childhood, Brenner et al , Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163(3):203-210) som konstaterar att simundervisning i åldersgruppen 1 – 4 år reducerar drunkning med 88 %!

I denna undersökning har man följt upp 61 fall av drunkning och tittat på olika faktorer som kan ha påverkat drunkningen och jämfört med en kontrollgrupp med barn i motsvarande åldrar.
Man har bland annat tittat på följande faktorer:
– Om barnet fått formella simlektioner eller inte: Bara 3% av de drunknade hade fått det och 26% i kontrollgruppen.
– Om barnet kunde flyta på rygg 10 s: Endast 5% av de drunknade kunde det jämfört med 18% i kontrollgruppen.
– Om barnet kunde hoppa i vattnet och ta sig tillbaka till kanten: Endast 3% av de drunknade klarade detta jämfört med 12% i kontrollgruppen.

Vi har bra simskolor för barn under 4 år i Sverige!
Barn kan lära sig väldigt mycket före 4 års ålder och de kunskaperna kan vara livräddande. I svenska simskolor som tar emot små barn lärs det ut många viktiga moment.
Här kommer några viktiga färdigheter som barn kan lära sig:
• Att lära sig att hålla andan viljemässigt när man kommer i vattnet (från ca 4 mån ålder)
• Att kunna simma 1 m (från ca 5 mån)
• Att kunna simma 2 m (från ca 1 år)
• Att kunna vända tillbaka till kanten efter hopp i (från ca 18 mån)
• Att kunna simma 5 m (från ca 2 år)
• Att kunna hämta luft under simningen (från ca 2 år)
• Att kunna rotera över till rygg och flyta (från ca 2 år)
• Att kunna flyta 10 s på rygg (från ca 3 år)
Självklart kan drunkningsrisken minska om barnet har lärt sig grundläggande vattenfärdigheter vid tidig ålder. Det är dags att förstå vikten av tidig simundervisning även i Sverige!
Ju tidigare vi lär barnen, desto färre drunkningsolyckor kommer att ske.

Sammanfattning:
Studier visar att tidig simundervisning för barn, även i åldrarna under 4 år minskar drunkningsrisken upp till 88 %.
Det är viktigt att se att det finns livräddande kunskaper som kan läras ut till mycket små barn i syfte att minska drunkningsrisken. I Sverige finns idag många simskolor som med goda resultat undervisar på detta sätt.

Ludmilla Rosengren
Leg Läkare samt medicinskt ansvarig i Svenska Babysimförbundet
ludmilla.rosengren@linnea.se

Förkortad artikel införd i Simfrämjandet Livräddaren nr 2, 2010.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Ingrid
22 april, 2010 kl 22 april 2010 (2:28)

Jamen visst Ludmilla. Det är så oerhört viktigt att lära våra små barn vattensäkerhet och vattenvana genom lek och skoj, men vi får inte glömma bort att underhålla simkunskapen så att dagens simkunniga barn inte blir morgondagens drunkningsoffer. Simkunskap, ork och muskler är färskvara, inget man kan förvara i burk och ta fram vid behov.
.-= Ingrid´s last blog ..Hundkurs… =-.

Skriv någonting