Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Skamfläck

12 augusti 2011 (21:30) | allmänt | av: Ludmilla

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Assíduus
13 augusti, 2011 kl 13 augusti 2011 (9:18)

Det är svårt att vara ung, växa upp och hitta sig själv, i synnerhet när man bär på denna typ av hemligheter. Bra att ämnet tas upp och blir belyst, men där jag reagerar på att psykiatrisk expertis gärna ger sig på mödrar med uttalanden som att ”mamman kanske inte upplever att hon inte förmedlar kärlek”, d.v.s. det skulle handla om känslokalla mödrar. Det är alldeles för simpelt och tyder på okunskap hos expertisen själv. Inom denna grupp, precis som inom alla andra grupper, finns det säkert de med bättre eller sämre föräldrar. Risken är dock att man missar viktiga faktorer som att samhället i sig skapar problem. Exempelvis konsekvenserna av stora grupper på dagis och i skola m.m., som renderar i allt mindre vuxentid för det enskilda barnet/ungdomen. D.v.s. platser där barn och unga vistas större delen av sin vakna tid. Till detta kommer att de flesta föräldrar numera arbetar heltid, vilket de i regel är nödgade till. Allt detta bidrar till att tiden av faktisk ensamhet för barn/ungdomar växer. Hur påverkar det barn/ungdomar? Som jag ser det är problemet komplext, inte minst då det finns vuxna människor som på ett fult sätt också väljer att utnyttja situationen. För att få kunskap som kan leda till adekvata insatser menar jag att experterna måste använda vidvinkel seende, istället för att slänga ur sig förenklade sanningar som denne man gör.

Skriv någonting