Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Läkare sjukskrivs av psykiska orsaker

22 november 2011 (19:08) | sjukvård | av: Ludmilla

Läkartidningen uppmärksammar försäkringskassans rapport där man för första gången

Psykiska sjukdomar och graviditetssjukdomar är de vanligaste orsakerna till att läkare blir sjukskrivna. För sjukskrivningar gällande graviditetssjukdomar är siffran för kvinnliga läkare drygt en och en halv gång så hög som för andra anställda.

Försäkringskassan har för första gången gjort en jämförelse av sjukskrivningsdiagnoser mellan olika yrken.

För kvinnor utgör olika tillstånd i samband med graviditet omkring 9 procent av alla sjukskrivningar. För kvinnliga läkare är siffran 17,6 per 1 000 (17,6/1 000), för samtliga yrken 10,2/1 000.

Psykiska sjukdomar är den enskilt största orsaken till sjukskrivning för läkare: för kvinnliga läkare 21,8/1 000 och för manliga 9,9/1 000. Undergruppen »Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress« låg för läkarnas del bakom sjukskrivning i samma utsträckning som för totalgruppen. Även här är kvinnorna kraftigt övervägande gentemot manliga kolleger: 10,2/1 000 för kvinnliga läkare, för manliga läkare 4,2/1 000.

Sjukdomsdiagnoserna »anpassningsstörningar och reaktion på svår stress« och »depressiv episod« var vanligast bland präster, psykologer och behandlingsassistenter

Sett till samtliga sjukskrivningar längre än 14 dagar är läkarna friskare än genomsnittet. Under 2009 gjordes 126,1 sjukskrivningar per 1 000 läkare, antalet för samtliga sjukskrivningar per 1 000, oavsett yrke, var 170,6.

Försäkringskassan konstaterar att det är stora skillnader i sjukskrivningsdiagnoser mellan olika yrken. Antalet sjukskrivningar varierar också stort beroende på utbildning och krav som ställs på yrkesutövandet. Det sjukskrivs tre gånger fler män i yrken utan formella krav på yrkesutbildningar än män som arbetar i lednings- och chefspositioner.

De vanligaste diagnoserna för sjukskrivna läkare/1 000
(samtliga anställda oavsett yrke inom parentes)

Kvinnliga läkare
1. Psykiska sjukdomar 21,8 (22,2)
– varav »anpassningsstörningar och reaktion på svår stress« 10,2 (10,0)
2. Graviditetsrelaterade 17,6 (10,2)
3. Sjukdomar i rörelseorganen 12,8 (25,4)

Manliga läkare
1. Psykiska sjukdomar 9,9, (8,8)
– varav »anpassningsstörningar och reaktion på svår stress« 4,2 (3,1)
2. Sjukdomar i rörelseorganen 7,5 (17,2)
3. Skador 5,4 (11,9)
—–
Min kommentar: Att vara läkare idag är mycket pressande på olika sätt när man har sparkrav som gör att bemanningen är låg och patienttiderna kort. Att snabbt kunna sätta sig in i en persons problematik, undersöka patienten, fundera ut den bästa lösningen, agera utifrån detta, förmedla tankegångarna och besluten till patienterna samt dokumentera det hela på den tid som är avsatt för patienten är många gånger stressande. Men som också statistiken visar tillåter sig inte läkare att vara sjuka så ofta. Det är inte ovanligt att läkare fortsätter att arbeta trots att de egentligen är sjuka.

Läs hela försäkringskassans rapport om sjukskrivningar i olika yrken här…

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Skriv någonting