Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Självmord bland invandrare

18 maj 2012 (16:16) | självmord | av: Ludmilla

Cendrine Bursztein Lipsicas, doktorand vid NASP, har tillsammans med internationella forskare studerat frekvensen av självmordsförsök bland invandrare i Europa och jämfört med frekvenserna självmordförsök i värdlanden. Material hämtades ifrån WHO/EURO Multicentre Study on Suicidal Behavior och omfattade totalt 27 048 självmordsförsök, varav 4 140 av invandrare. Hälften av de 56 invandrargrupper som studerades hade signifikant högre frekvenser av självmordsförsök jämfört med befolkningen i respektive värdland. Man fann ett signifikant samband mellan frekvenserna av självmordsförsök för invandrare, uttryckt som funktion av födelseland, och självmordsfrekvensen i respektive födelseland. Resultaten antyder att självmordsförsök och fullbordade självmord är närbesläktade handlingar, skriver författarna som också påpekar att fynden är av stor vikt vid utformandet av suicidpreventiva åtgärder.

Bursztein Lipsicas har även tillsammans med ett europeiskt forskarteam undersökt könskvoterna för självmordsförsök hos europeiska invandrare och jämfört med könskvoterna för självmordsförsök i värdländerna. Undersökningen omfattade 21 417 självmordsförsök varav 3755 var utförda av invandrare av 23 olika nationaliteter. I genomsnitt var könskvoterna för invandrare av samma storleksordning för invandrare som för den inhemska befolkningen i värdländerna. Uppdelat i kategorierna värdfolk, europeiska och andra västerländska invandrare, icke-europeiska invandrare och ryska invandrare uppenbarades emellertid signifikanta skillnader. Hos icke-europeiska invandrare var självmordsförsök vanligast bland kvinnor medan majoriteten av självmordsförsök bland ryska invandrare och invandrare från Curaco, Iran, Libyen och Sri Lanka utfördes av män. Fördjupade studier inom detta område skulle kanske kunna belysa mekanismerna bakom könsparadoxen för självmord, skriver författarna.

Rigmor Stain
, NASP

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Skriv någonting