Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Tagg: NASP

Nionde Suicidpreventiva Nätverkskonferensen 2013

18 september, 2013 (20:48) | självmord | av: Ludmilla

Måndag och tisdag denna vecka träffades knappt 300 mycket engagerade själar för att mötas, dela erfarenheter och ta del av ny kunskap i 9:e suicidpreventiva nätverkskonferensen som NASP med Dannuta Wasserman, ordnade. Det var en mycket välorganiserad konferens med mycket värdefull information och ovärderligt informationsutbyte. Jag själv presenterade min och Britta Alin Åkermans studie (Läs […]

Att förlora ett barn i självmord

17 januari, 2013 (17:25) | Linnéa, självmord, sjukvård, sorg&saknad | av: Ludmilla

I denna 11 min långa film beskriver jag vad som hände när Linnéa tog sitt liv. Detta stycke är en del av en 3 timmar lång utbildningsfilm för ”blåljuspersonal”, dvs ambulans-, polis-, brandkårspersonal som NASP har producerat för SPIS-projektet i Stockholm. Jag har fått tillstånd att publicera den här delen av filmen. Läs även andra […]

Åtgärdbar dödlighet vid psykisk sjukdom

27 september, 2012 (19:58) | självmord, sjukdom | av: Ludmilla

Emma Björkengren vid institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och en grupp forskare vid Karolinska institutet har studerat den svenska hälso- och sjukvårdskvaliteten när det gäller kroppssjukdomar för dem som är psykiskt sjuka. Man finner att psykiskt sjuka personer har en högre dödlighet än psykiskt friska individer och dödligheten är högst hos dem som har en […]

Dagsläget inom svensk psykiatri

27 september, 2012 (15:32) | psykiatri, självmord, sjukvård | av: Ludmilla

Gergö Hadlaczky, Anne Stefenson och Danuta Wasserman vid NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa), Karolinska Institutet, Solna skriver om dagsläget inom svensk psykiatri i en artikel i International Review of Psychiatry (2012;24:356-362). Utbildning och psykiatertäthet Inledningsvis beskriver författarna psykiaterutbildningen, vilken kräver genomgången läkarutbildning och läkarlegitimering varefter fem års teoretiska och praktiska […]

Självmord bland invandrare

18 maj, 2012 (16:16) | självmord | av: Ludmilla

Cendrine Bursztein Lipsicas, doktorand vid NASP, har tillsammans med internationella forskare studerat frekvensen av självmordsförsök bland invandrare i Europa och jämfört med frekvenserna självmordförsök i värdlanden. Material hämtades ifrån WHO/EURO Multicentre Study on Suicidal Behavior och omfattade totalt 27 048 självmordsförsök, varav 4 140 av invandrare. Hälften av de 56 invandrargrupper som studerades hade signifikant […]

Medias roll i suicidrapportering

23 april, 2012 (20:30) | att hjälpa andra, media, självmord | av: Ludmilla

Att sprida relevant information till allmänheten om självmordsnärhet och självmord är en viktig ingress i självmordsförebyggande verksamhet. Men ända sedan i mitten av 1800-talet har man framfört oro över att det ligger en smittorisk i att tala om självmord. Modern forskning har emellertid visat att om man är orolig för att en person i ens […]

SPIS – samverkan mot självmord

21 februari, 2012 (10:30) | att hjälpa andra, självmord | av: Ludmilla

Under hösten 2009 bildades en samverkansgrupp i Stockholms län med representanter från SOS Alarm, Stor-Stockholms Brandförsvar (SSBF), Ambulanssjukvården, Stockholms Läns Landsting, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen och NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) för att ta reda på hur självmordshandlingar skulle kunna förebyggas och förhindras i länet. Projektet utökades efter hand med representanter […]

Samband mellan ångest och självmordsbeteende hos barn och ungdom

7 oktober, 2011 (21:07) | depression, sjukdom | av: Ludmilla

Det finns samband mellan ångest och självmordsbeteende hos barn och ungdom, konstaterar en amerikansk forskargrupp i en sammanfattningsartikel av de studier i ämnet som gjorts under de senaste 20 åren. Man finner emellertid inte tillräckligt övertygande bevis för att ångest är en oberoende riskfaktor för självmordsbeteende. Det fanns flera studier där ett signifikant samband mellan […]

Självmord hos unga

4 augusti, 2010 (21:37) | självmord | av: Ludmilla

Varningssignaler -Dåliga sömnvanor. -Dåliga/störda matvanor. -Extrema beteendeförändringar, exempelvis kraftigt försämrade skolresultat. -Prat om självmord. -Skolk. -Drog- och alkoholmissbruk. -Tappad lust för fritidsaktiviteter. -Självskadebeteende. -Tecken på depression som nedstämdhet, irritation, koncentrationssvårigheter och låg självkänsla. Skyddande faktorer Individfaktorer, till exempel: -Positiv självkänsla. -Kommunikativ förmåga. -Bra livsstil när det gäller kost, motion, sömn, alkohol och rökning. Sociala faktorer, […]

Internetberoende hos ungdomar

29 juli, 2010 (19:47) | depression, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Dagens unga generation har gradvis under det senaste decenniet blivit alltmer beroende av datorer och internet när det gäller studier, sociala kontakter och fritidsintresse. Samtidigt har man blivit mer och mer klar över att en överdriven internetfixering sannolikt kan ha skadliga effekter. Man talar om ett tvångsmässigt internetberoende, ett internetmissbruk, ett patologiskt internetberoende. I the […]