Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Ökad risk för självmord efter cancerbesked

16 augusti 2012 (20:42) | Cancern, död, självmord | av: Ludmilla

Läkartidningen rapporterar om en ny studie:

En stor svensk studie visar att risken för suicid var 12,6 gånger högre än hos normalbefolkningen under veckan efter cancerbeskedet.

Tittar man på det år som följde beskedet var suicidrisken 3,1 gånger högre.

Risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom var 5,6 gånger högre under den första veckan efter beskedet och 3,3 gånger högre under den månad som följde beskedet jämfört med normalbefolkningen.

Författarna skriver att de förvånats över att risken att ta sitt liv eller avlida i hjärtinfarkt ökade så pass snabbt efter beskedet. Detta tror författarna snarare beror på den mentala stress ett malignitetsbesked innebär än på behandlingen, då denna normalt inte påbörjats efter bara en vecka. För läkare som lämnar cancerbesked kan det således vara viktigt att känna till de ökade riskerna i termer av självmord och kardiovaskulär död som ett cancerbesked innebär.

Fang F, et al. N Engl J Med. 2012;366:1310-8.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Skriv någonting