Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Tagg: suicidrisk

Personlighetsstörning ger ökad självmordsrisk

4 augusti, 2013 (9:16) | psykiatri, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Läkartidningen har i en artikel nyligen skrivit om hur personlighetsstörningar och då särskilt ”borderline” hos tjejer ökar risken för självmord. Det intressanta är att man många gånger i vården vill särskilja sjäkvskadebeteende från självmordsbeteende. Även om det är två olika mekanismer finns det många likheter och det ena utesluter inte det andra. Tvärtom! Personlighetsstörningar är […]

Min kommande höst och många uppdrag

29 juli, 2013 (9:28) | psykiatri, självmord, sorg&saknad, tonåringar | av: Ludmilla

Jag hade sökt in till psykoterapeutprogrammet och kom in. Men efter noggrant funderande har jag tackat nej till min plats. Jag försöker vara noga med att prioritera min tid rätt. Psykoterapeutprogrammet är som jag förstår rätt krävande, på 50 % och en hel del självstudier. Med två tonårspojkar och en 3-åring vill jag finnas närvarande […]

Högre självmordsrisk hos arbetslösa

22 september, 2012 (8:31) | självmord | av: Ludmilla

Forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningarna för Arbets – och Miljömedicin och Socialmedicin vid Karolinska Institutet, har studerat samband mellan arbetslöshet och självmord samt betydelsen av tidigare sjukfrånvaro. Studien omfattade personer mellan 25 – 58 års ålder boende i Stockholm under åren 1990-91, totalt 771 068 personer. Man fann ett starkt samband, för båda könen […]

Ökad risk för självmord efter cancerbesked

16 augusti, 2012 (20:42) | Cancern, död, självmord | av: Ludmilla

Läkartidningen rapporterar om en ny studie: En stor svensk studie visar att risken för suicid var 12,6 gånger högre än hos normalbefolkningen under veckan efter cancerbeskedet. Tittar man på det år som följde beskedet var suicidrisken 3,1 gånger högre. Risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom var 5,6 gånger högre under den första veckan efter beskedet […]