Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Tagg: självmordsrisk

Stroke ökar risken för självmord

4 maj, 2015 (18:57) | självmord | av: Ludmilla

Från Läkartidningen: Depression efter stroke är vanligt, och det finns en ökad risk för suicid och suicidförsök efter stroke. Den aktuella svenska studien som presenteras i Neurology visar en fördubblad risk för suicid första året efter stroke jämfört med befolkningen i övrigt, och en femfaldigt ökad risk bland patienter under 55 år. Studien baserar sig […]

Psykosocial utredning vid självskadebeteende

22 november, 2013 (18:09) | psykiatri, självmord, sjukvård | av: Ludmilla

År 2010 slutenvårdades 8 925 personer (3 635 män och 5 290 kvinnor) för avsiktlig självskada i Sverige. Under samma tidsperiod sökte 10 600 personer vård för avsiktlig självskada vid akutmottagning eller jourcentral, varav 3 700 var män och 6 900 var kvinnor. Majoriteten av de som slutenvårdades fanns i åldrarna 15-44 år och majoriteten […]

Ökad risk för självmord efter cancerbesked

16 augusti, 2012 (20:42) | Cancern, död, självmord | av: Ludmilla

Läkartidningen rapporterar om en ny studie: En stor svensk studie visar att risken för suicid var 12,6 gånger högre än hos normalbefolkningen under veckan efter cancerbeskedet. Tittar man på det år som följde beskedet var suicidrisken 3,1 gånger högre. Risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom var 5,6 gånger högre under den första veckan efter beskedet […]

Föräldrars självmord och självmordsrisken hos efterlevande barn

6 oktober, 2011 (8:22) | depression, psykiatri, självmord | av: Ludmilla

Adoptionsstudier ger goda möjligheter att skilja mellan inflytande från ärftliga faktorer respektive miljömässiga. Adopterade barn som skilts från sina biologiska föräldrar vid födelsen eller kort efteråt är till 50 % genetiskt identiska med sina biologiska föräldrar, men har inte exponerats för samma miljöfaktorer som sina föräldrar. Annika von Borczyskowski från universitetet i Hamburg, Tyskland har […]

Självmord är ärftligt – men kan förebyggas

4 oktober, 2011 (8:21) | depression, psykiatri, självmord | av: Ludmilla

Dag Tideman och en forskargrupp vid Karolinska institutet har undersökt om det är ärftliga faktorer eller miljöpåverkan som orsakar den anhopning av självmord som finns i vissa familjer. Undersökningen är en registerstudie och materialet omfattade mer än 11 miljoner individer varav 83 951 individer suiciderade under observationstiden 1952-2003. Självmordsrisken för helsyskon till den som dött […]