Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Datum: september 27th, 2012

Självmordsupplysningen

27 september, 2012 (21:06) | att hjälpa andra, självmord, tröst&hopp | av: Ludmilla

VI FÖREBYGGER SJÄLVMORD. HÄR KAN DU CHATTA, MAILA FRÅGOR OCH FÅ INFORMATION OM SJÄLVMORD OCH PSYKISK HÄLSA. Till dig som mår dåligt just nu. På vår chat kan du prata anonymt vardagar kl 19-22 med våra volontärer. Till Självmordsupplysningen klicka här… TILL DIG SOM MÅR DÅLIGT: Här har vi samlat information och stöd för att […]

Åtgärdbar dödlighet vid psykisk sjukdom

27 september, 2012 (19:58) | självmord, sjukdom | av: Ludmilla

Emma Björkengren vid institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och en grupp forskare vid Karolinska institutet har studerat den svenska hälso- och sjukvårdskvaliteten när det gäller kroppssjukdomar för dem som är psykiskt sjuka. Man finner att psykiskt sjuka personer har en högre dödlighet än psykiskt friska individer och dödligheten är högst hos dem som har en […]

Har du missbrukat tabletter?

27 september, 2012 (19:19) | allmänt | av: Ludmilla

SVT söker personer som har missbrukat tabletter som man kan få tag själv t ex receptfria på apoteket. Det kan vara personer som själva har problem eller har haft problem eller anhöriga till personer som tagit sina liv.

Dagsläget inom svensk psykiatri

27 september, 2012 (15:32) | psykiatri, självmord, sjukvård | av: Ludmilla

Gergö Hadlaczky, Anne Stefenson och Danuta Wasserman vid NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa), Karolinska Institutet, Solna skriver om dagsläget inom svensk psykiatri i en artikel i International Review of Psychiatry (2012;24:356-362). Utbildning och psykiatertäthet Inledningsvis beskriver författarna psykiaterutbildningen, vilken kräver genomgången läkarutbildning och läkarlegitimering varefter fem års teoretiska och praktiska […]