Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Satsa på att utbilda psykiatripersonal i kommunikation

9 oktober 2012 (21:53) | att hjälpa andra, psykiatri | av: Ludmilla

Ny utvärdering visar att Psykiatri Skånes dialogsatsning gett resultat

Hjärnkoll har släppt utvärderingen av Psykiatri Skånes satsning på att förbättra patienters delaktighet i sin egen vård. Utvärderingen visar att de tre hundra medarbetare som har genomgått dialogutbildningen idag är positivare till patienternas delaktighet och till personer med psykisk ohälsa. Nu vill Hjärnkoll att fler regioner, landsting och kommuner ska göra liknande satsningar.

– Likvärdig vård är en grundbult i den svenska demokratin och vårdpersonalens attityder till personer med psykisk ohälsa får så klart konsekvenser för bemötande och möjlighet tilldelaktighet i sin egen vård. Därför är dialogsatningar som den här oerhört viktigt för att vårdpersonal ska bli medvetna om hur deras egna och andras attityder och beteenden påverkar vården och bemötandet av personer med psykisk ohälsa, säger Richard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Dialogutbildningen som är en kompetenssatsning som genomförs av Region Skåne och kommunerna vänder sig till medarbetare inom psykiatrin och socialtjänsten i Skåne. Ca 300 medarbetare har genomgått utbildningen.Varje utbildning leds av två utbildare som förutom att bidra med egenupplevda erfarenheter varvar värderings- och diskussionsövningar med forskningsresultat kring bemötande och återhämtning. Vid sista utbildningstillfället arbetar medarbetarna fram konkreta förbättringsförslag som sedan ska följas upp.

– Det politiska ansvaret för att ingen ska diskrimineras och för att alla ska få likvärdig vård är stort. Därför är Psykiatris Skånes dialogutbildning så viktig och min förhoppning är nu att fler landsting och kommuner genomför liknande satsningar för att förbättra medarbetarnas attityder och beteenden kring psykisk ohälsa, säger Richard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Hjärnkolls utvärdering visar att dialogutbildningen uppnått sitt syfte med att förändra deltagarnas attityder till personer med psykisk ohälsa och förhållningssätt till de enskildas delaktighet i sin egen vård, till att bli positivare.

För mer information kontakta:
Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll tel 08-600 84 11
Kina Andersen, ansvarig för Dialogutbildningarna Psykiatri Skåne, tel 0768-870632

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Läs mer på Läs mer på Hjärnkolls sida…

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Skriv någonting