Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Datum: oktober 3rd, 2012

Satsning på psykiatrin missade suicidpreventiva insatser

3 oktober, 2012 (16:52) | psykiatri, självmord | av: Ludmilla

I maj 2012 fattade regeringen, i överenskommelse med SKL, ett beslut om 870 miljoner kroner per år för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg för dem som redan drabbats. Den tidigare 4-årsperioden 2007-2011 har nu utvärderats. Läs hela utvärderingen här… Personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, […]

Privata simskolor hotas av nedläggning

3 oktober, 2012 (15:09) | babysim, barn | av: Ludmilla

Som jag berättat tidigare har vi initierat ett upprop mot skatteverkets inställning att man inte kan bedriva simundervisning med barn under 6 år. För mig som ägnat så mycket tid och engagemang att utveckla just simundervisning för den här åldersgruppen känns det absurt. Skatteverket anser å ena sida att det är innehållet i undervisningen som […]