Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Är din psykiska sjukdom en hemlighet?

7 december 2012 (8:17) | psykiatri | av: Ludmilla

Tre av fyra personer med psykisk ohälsa hemlighåller sin psykiska hälsa för sin omgivning och nästan varannan upplever att andra människor någon gång har undvikit eller tagit avstånd från dem när de berättat om sin psykiska ohälsa. Det visar kampanjen Hjärnkolls diskrimineringsstudie som presenteras idag.

– Psykisk sjukdom är fortfarande fyllt av skam. Det finns många negativa föreställningar kopplade till människor som lever med en psykisk sjukdom, vilket gör att många skäms att prata om sina erfarenheter. Men för att bryta självdiskrimineringen behöver vi också göra något åt den diskriminering som samhället riktar mot personer med psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Hjärnkoll presenterar idag en studie vars syfte är att undersöka förekomsten av upplevd diskriminering hos personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Studien visar att självdiskrimineringen är omfattande: 75 procent uppger att de hemlighåller sin psykiska ohälsa för omgivningen, 52 procent att de hindrat sig själv från att söka ett arbete och nästan lika många, 47 procent, uppger att de hindrat sig själv från att inleda en relation.

Samtidigt visar studien att personer med psykisk ohälsa blir diskriminerade av omgivningen: 54 procent uppger att andra människor som känner till deras psykiska problem har undvikit eller tagit avstånd från dem, 46 procent att de blivit orättvist behandlade av sin familj och 43 procent uppger att de någon gång har blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp från hälso- och sjukvården.

– En stor majoritet av alla i Sverige lever med psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Trots att det är så vanligt är negativa attityder och diskriminering omfattande. Det påverkar i stort sett livets alla områden som vård, arbete och socialt liv. Vi bär alla ett ansvar för att göra något åt det, första steget är att bryta tystnaden och börja prata om det, säger Rickard Bracken.

Hjärnkolls diskrimineringsstudie är gjord av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI). Studien omfattar 210 personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som har varit i kontakt med den psykiatriska vården eller kommunala psykiatrin i Skåne. Intervjufrågorna omfattar deras erfarenheter av diskriminering under de senaste två åren. Resultatet överensstämmer med tidigare studier i andra län.

Studien hittar du här…

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Skriv någonting