Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Ekonomisk kris och ökad självmordsfrekvens

19 april 2013 (11:11) | självmord | av: Ludmilla

Självmorden ökar i Europa som en följd av den pågående ekonomiska krisen”, skriver två journalister den 15 april i New York Times. Orsakerna bakom ett självmord är ofta flerfaldiga, men det finns flera studier som visar samband mellan ekonomisk stress och ökad självmordsfrekvens. Journalisterna har hämtat sin information bland annat från en studie av David Stuckler, publicerad i Lancet 2009, rörande ekonomiska krisers effekter på allmänhetens hälsa.

Tyvärr, skriver journalisterna i New York Times, är det svårt att få fram en dagsaktuell bild av situationen i Europa eftersom självmordstatistiken i många länder ligger flera år bakåt i tiden. Men man kan ändå rapportera att självmordsfrekvensen har ökat kraftigt i Grekland, Irland och Italien, länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Greklands statliga statistik anger en ökad självmordsfrekvens på 24 % från 2007-2009 och i Irland steg under samma period självmordsfrekvensen med 17 %, och självmord som kunnat knytas till ekonomiska svårigheter, uppges ha ökat med 52 % i Italien, skriver journalisterna. Man hänvisar även till en irländsk psykologisk autopsi studie av Ella Arensman vid universitetet i Cork och hennes medarbetare. Forskarna har intervjuat efterlevande anhöriga till 190 självmordsoffer som suiciderat under de ekonomiskt turbulenta åren 2008 till mars 2011. Majoriteten av de döda var män med en medelålder på 36 år.

Omkring 40 % av självmordsoffren hade varit arbetslösa vid dödsfallet och omkring 32 % hade varit hantverkare. Enligt Arensman hade de flesta av självmordsoffren en komplex problembild med ekonomiska bekymmer, arbetslöshet, spruckna äktenskap och relationer samt ensamhet.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Skriv någonting