Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Ungdomar söker inte hjälp

12 maj 2013 (9:51) | att hjälpa andra, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Engelska forskare har sammanfattat fynden i 23 epidemiologiska undersökningar rörande unga människors hjälpsökande för självmordstankar och självskadebeteende. Studierna bekräftar att merparten av dessa unga människor inte söker professionell psykiatrisk hjälp och inte heller medicinsk hjälp efter överdosering av läkemedel. De flesta söker hjälp inom sina sociala nätverk och de yngsta åldersgrupperna söker helst hjälp bland sina jämnåriga. Ett vanligt hinder för att söka hjälp är att man är ovillig att berätta om sina privata problem och är rädd för att det man berättar inte skall behandlas konfidentiellt. Ett annat lika vanligt hinder för att söka hjälp är att den psykiatriska vården betraktas som svårtillgänglig. Man känner oro inför behandling och rädsla för att bli inlagd på sjukhus. Att berätta för en jämnårig eller andra i sitt sociala nätverk leder sällan vidare till hjälp. Endast ett fåtal, som fått förtroendet att höra om den drabbades självmordstankar och/eller självskadebeteende, ser till att vederbörande söker vård eller alternativt vidarebefordrar informationen till en vuxen som skulle kunna hjälpa.

Tidigare studier har visat att utbildning och övningar inte är tillräckligt för att öka ett hjälpsökandebeteende. Ytterligare forskning behövs, skriver författarna, för att få klarhet i vad som hindrar föräldrar och jämnåriga från att se till att en ung människa med självmordstankar och självskadebeteende får adekvat professionell hjälp.

Det är ytterst allvarligt, sammanfattar författarna (Michelmore & Hindley 2012), att majoriteten av ungdomar med självmordstankar och självskadeproblematik inte söker hjälp för sina problem. Om dessa psykiska störningar lämnas obehandlade ökar riskerna för att ungdomarna ska insjukna i en psykisk sjukdom som vuxna och att dö genom fullbordat självmord. Förutom att skapa interventioner som leder till ökat hjälpsökandet är det en stor utmaning att finna lämpliga behandlingsformer för de ungdomar som söker hjälp och att motivera dem till behandling.

Sammanfattat av Rigmor Stain, NASP

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Skriv någonting