Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Datum: maj 12th, 2013

Ungdomar söker inte hjälp

12 maj, 2013 (9:51) | att hjälpa andra, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Engelska forskare har sammanfattat fynden i 23 epidemiologiska undersökningar rörande unga människors hjälpsökande för självmordstankar och självskadebeteende. Studierna bekräftar att merparten av dessa unga människor inte söker professionell psykiatrisk hjälp och inte heller medicinsk hjälp efter överdosering av läkemedel. De flesta söker hjälp inom sina sociala nätverk och de yngsta åldersgrupperna söker helst hjälp bland […]