Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Datum: februari 12th, 2014

Äldre och antidepressiv behandling

12 februari, 2014 (20:39) | depression, självmord | av: Ludmilla

År 2004 utfärdade FDA (US Food and Drug Administration) en varning att behandling med antidepressiva läkemedel kan leda till ökad förekomst av självmordstankar, självmordsförsök och självmord hos barn och ungdomar. Under åren som följde gjordes en rad studier för att klarlägga samband mellan antidepressiv behandling och ökad risk för suicidhandlingar. Stone och hans medarbetare fann […]