Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


När en förälder tar sitt liv

9 juli 2014 (9:24) | självmord, sorg&saknad, tröst&hopp | av: Ludmilla

När en förälder dör blir ingenting sig likt i familjen. Sorgen och saknaden är stor och nya tankar och känslor tränger sig på. Om den som dog dess- utom tog sitt liv kommer ytterligare komplicerade tankar och frågor. Vissa saker kan man inte prata med släkt och vänner om utan bara med dem som har varit med om ungefär samma sak. Att få prata om tankar och känslor tillsammans i grupp är för många till stor hjälp när det gäller att hantera sorgen och saknaden efteråt.

För vem?
Bris stödhelger vänder sig till barn, unga och föräldrar i familjer där mam- ma eller pappa har tagit sitt liv. Helgerna är planerade till höstterminen 2014.

Hur går det till?
I erbjudandet ingår två stödhelger, fredag till söndag, med några månaders mellanrum. Datum, plats och detaljerat program för helgerna kommer att meddelas deltagarna längre fram.
Barnen och ungdomarna träffas i grupper med jämnåriga och föräldrarna träffas i egna grupper. Under ledning av stödgruppsledare delar deltagarna erfarenheter och gör övningar kring sorgen och livet efter dödsfallet. Vissa övningar gör barn och föräldrar tillsammans. En stor del av helgen ägnar vi också åt lättsammare aktiviteter och umgänge.

Var är det?
Helgerna äger rum på en kursgård i Storstockholmsområdet, dit man lätt kan ta sig från hela landet.

Vad kostar det?
Priset är 1 000 kr/deltagare, max 3 000 kr/familj för båda helgerna, inklusi- ve kost, logi och aktiviteter.

Frågor och anmälan:
Sofia Grönkvist, socionom och sakkunnig Bris. 070-160 88 04
sofia.gronkvist@bris.se

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Fatou / Tonårsmorsa
9 juli, 2014 kl 9 juli 2014 (13:12)

Så viktig info och så stort trauma för barnen!! Tack för ditt viktiga arbete!!

Kommentar från Charlotte
28 augusti, 2014 kl 28 augusti 2014 (21:03)

Tack till ALLA som engagerar sig i detta svåra som kan hända i vilken familj som helst. Och tack Ludmilla för din blogg och för du vågar prata öppet om allt det svåra. Jag undrar om det finns fler BRIS i landet som ordnar något för människor som har mist en anhörig genom självmord? Skulle gärna vilja hjälpa till på något sätt.

Skriv någonting